Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Care sunt serviciile medicale de care beneficiez?

Care sunt serviciile medicale de care beneficiez?Adrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 17.07.2019 4,7345 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 17.07.2019 4,2201 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=98 in 28.04.2008

CARE SUNT SERVICIILE MEDICALE DE CARE BENEFICIEZ?

În conditiile în care sunteti asigurat conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin casele teritoriale, va ofera urmatoarele servicii:

SERVICII DE MEDICINA PRIMARA (acordate de medicul de familie)
    sageataAsiguratii beneficiaza de pachetul de baza care cuprinde servicii medicale profilactice şi curative, alte servicii medicale conform competentelor medicului de familie, servicii medicale pentru situatii de urgenta, şi de eliberarea de acte medicale. Asiguratul are obligaţia sa se inscrie pe lista de pacienti a unui medic de familie;
    sageataMedicul de familie prescrie medicamente cu sau fara contribuţie personala, atat în limita competentei proprii, cat şi pe baza recomandarii scrise a medicului specialist; elibereaza trimiteri pentru consultatii la medicii specialisti şi pentru internarea în spital; elibereaza trimiteri pentru efectuarea de investigatii paraclinice (analize medicale) şi interpreteaza investigatiile;
    sageataPersoanele asigurate facultativ beneficiaza de servicii medicale pentru situatii de urgenta şi pentru depistarea de boli cu potential endemo-epidemic, de supraveghere a gravidei şi imunizari conform programului national;
    sageataMedicul de familie acorda persoanelor neasigurate servicii medicale pentru situatii de urgenta şi pentru depistarea de boli cu potential endemo-epidemic.

ASISTENTA MEDICALA DE SPECIALITATE IN AMBULATORII CLINICE (acordate de medicul specialist)
    sageataAsiguratii beneficiaza de pachetul de baza de servicii medicale de specialitate în ambulatoriu, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau de alt medic specialist, cu exceptia urgentelor şi afectiunilor confirmate;
    sageataPentru stabilirea diagnosticului, în cazul urgentelor medico-chirurgicale şi al afectiunilor în care au fost epuizate toate celelalte posibilitati de explorare, pot fi recomandate servicii medicale de inalta performanta (CT, RMN, scintigrafie etc.);
    sageataMedicul de specialitate din ambulatoriu recomanda realizarea de investigatii paraclinice şi prescrie medicamente cu şi fara contribuţie personala;
    sageataPersoanele care se asigura facultativ beneficiaza de servicii medicale de specialitate în ambulatoriu pentru constatarea situatiei de urgenta şi pentru depistarea de boli cu potential endemo-epidemic. Copii în varsta de pana la 18 ani beneficiaza de serviciile medicale incluse în pachetul de baza;
    sageataPersoanele neasigurate beneficiaza de servicii medicale de specialitate în ambulatoriu pentru constatarea situatiei de urgenta şi pentru depistarea de boli cu potential endemo-epidemic.

SERVICII MEDICALE SPITALICESTI
    sageataPachetul de baza, acordat persoanelor asigurate, include serviciile spitalicesti pentru patologia care necesita internare (cazuri acute, cazuri cronice, alte situatii justificate) şi serviciile spitalicesti care nu necesita internare, prestate în regim de spitalizare de zi;
    sageataInternarea în spital se face pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu (in cazurile de urgenta nu este necesar biletul de trimitere) şi a documentului care dovedeste calitatea de asigurat a persoanei;
    sageataDe asemenea, se deconteaza serviciile medicale acordate în cadrul unitatilor medico-sociale;
    sageataPentru urgente medico-chirurgicale şi în cazul bolilor cu potential endemo-epidemic, persoanele care se asigura facultativ beneficiaza de servicii spitalicesti gratuit pana la rezolvarea completa a cazului, iar persoanele neasigurate pana la rezolvarea urgentei.

SERVICII MEDICALE PARACLINICE (analize medicale de laborator)
    sageataLa recomandarea medicului de familie şi a medicului de specialitate din ambulatoriu, asiguratii au dreptul la investigatii paraclinice în ambulatoriu (analize de laborator, ecografii, radiografii, EKG, EEG, tomografii, RMN, scintigrafii, etc.), fara contribuţie personala, incluse în pachetul de baza;
    sageataFemeile gravide şi copii în varsta de pana la 18 ani, asigurati facultativ, beneficiaza de investigatii paraclicice în ambulatoriu, fara co-plata, la recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din ambulatoriu.

SERVICII DE MEDICINA DENTARA (servicii stomatologice)
    sageataAsiguratii în varsta de peste 18 ani beneficiaza de serviciile medicale preventive şi tratamentele de medicina dentara incluse în pachetul de baza, decontate de casele teritoriale în cote de 40%, 60% şi 100%, în functie de tipul acestora;
    sageataServiciile medicale de pedodontie şi ortodontie, precum şi serviciile medicale preventive şi tratamentele stomatologice incluse în pachetul de baza acordate copiilor sub 18 ani sunt decontate 100% de casele teritoriale;
    sageataServiciile de medicina dentara de urgenta, respectiv pachetul minimal, se acorda oricarei persoane indiferent daca are sau nu calitatea de asigurat, fara co-plata din partea acesteia;
    sageataPersoanele care se asigura facultativ beneficiaza de serviciile medicale de medicina dentara de urgenta, cu exceptia copiilor în varsta de pana la 18 ani, care beneficiaza de serviciile medicale de medicina dentara incluse în pachetul de baza.

MEDICAMENTE CU SI FARA CONTRIBUTIE PERSONALA (medicamente compensate şi gratuite)
    sageataPersoanele asigurate beneficiaza de medicamente cu sau fara contribuţie personala, în tratamentul ambulatoriu, prescrise de catre medicii de familie şi de catre medici specialisti;
    sageataLa o consultatie, pentru fiecare afectiune, pot fi prescrise 1-3 medicamente (exceptie fac copiii cu varste intre 0-12 luni şi bolnavii inclusi în programele de sanatate, pentru care numarul de medicamente corespunde schemei terapeutice);
    sageataMedicamentele cu şi fara contribuţie personala se prescriu pentru 3-5 zile în afectiuni acute, 8-10 zile în afectiuni subacute, şi pana la 30 de zile în afectiuni cronice (si pana la 60 de zile pentru diagnosticul de diabet zaharat);
    sageataPrescriptia medicala pentru afectiunile acute şi subacute este valabila 24 de ore în mediul urban;
    sageataPrescriptia medicala care se elibereaza la externarea din spital cuprinde medicatia pentru maxim 30 de zile;
    sageataAsiguratii beneficiaza de medicamente compensate în proportie de 50%, 90% şi 100%;
    sageataSe suporta medicamentele fara contribuţie personala, conform prevederilor legale în vigoare, pentru copii cu varste cuprinse intre 0 - 18 ani; tineri intre 18 - 26 ani daca sunt elevi, studenti sau ucenici; gravide şi lauze; persoane prevazute în legi speciale; persoane diagnosticate cu boli care beneficiaza de gratuitate;

DISPOZITIVE MEDICALE (orteze şi proteze)
    sageataAsiguratii au dreptul la dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice - pentru corectarea vazului, auzului, protezarea membrelor şi la alte materiale de specialitate, cu sau fara contribuţie personala.
Dispozitivele medicale se acorda la recomandarea medicului de specialitate şi cu aprobarea caselor teritoriale.
    sageataDiferenta dintre pretul de vanzare şi pretul de referinta suportat de casele teritoriale va fi achitata de catre asigurat direct furnizorului de dispozitive medicale.

ALTE SERVICII MEDICALE INCLUSE IN ASIGURAREA SOCIALA DE SANATATE
    sageataServicii medicale de urgenta şi transport sanitar;
    sageataIngrijiri medicale la domiciliu;
    sageataServicii medicale de recuperare a sănătăţii.

SERVICII MEDICALE DE URGENTA PE TERITORIUL ORICARUI STAT EUROPEAN
În baza Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate sau a Certificatului Provizoriu de Inlocuire a Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate beneficiati de asigurare de sanatate pe teritoriul Uniunii Europene.


SERVICII MEDICALE SUPORTATE DIN FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATEI. SERVICII MEDICALE PROFILACTICE
În scopul prevenirii imbolnavirilor, al depistarii precoce a bolii şi al pastrarii sănătăţii, asiguratii, direct sau prin intermediul medicilor cu care casele de asigurări se afla în relatii contractuale, vor fi informati permanent de catre casele de asigurări asupra mijloacelor de pastrare a sănătăţii, de reducere şi de evitare a cauzelor de imbolnavire şi asupra pericolelor la care se expun în cazul consumului de droguri, alcool şi tutun.

Serviciile medicale profilactice suportate din fond sunt urmatoarele:
a) monitorizarea evolutiei sarcinii şi a lauzei, indiferent de statutul de asigurat al femeii;
b) urmarirea dezvoltarii fizice şi psihomotorii a sugarului şi a copilului;
c) controalele periodice pentru depistarea bolilor ce pot avea consecinte majore în morbiditate şi mortalitate;
d) servicii medicale din cadrul programului naţional de imunizari;
e) servicii de planificare familiala, indiferent de statutul de asigurat al femeii.

Serviciile medicale stomatologice preventive se suporta din fond, astfel:
a) trimestrial, pentru copiii pana la varsta de 18 ani, individual sau prin formarea de grupe de profilaxie, fie la gradinita, fie la institutiile de invatamant preuniversitar;
b) de doua ori pe an, pentru tinerii în varsta de la 18 ani pana la 26 de ani, daca sunt elevi, ucenici sau studenti şi daca nu realizează venituri din munca.

Asiguratii în varsta de peste 18 ani au dreptul la control medical pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore în morbiditate şi mortalitate, în conditiile stabilite prin contractul-cadru.

II. SERVICII MEDICALE CURATIVE
Asiguratii au dreptul la servicii medicale pentru vindecarea bolii, pentru prevenirea complicatiilor ei, pentru recuperarea sau cel putin pentru ameliorarea suferintei, după caz.
Tratamentul medical se aplica de catre medici sau asistenti medicali şi de alt personal sanitar, la indicatia şi sub supravegherea medicului.

Serviciile medicale curative ale caror costuri sunt suportate din fond sunt:
a) serviciile medicale de urgenta;
b) serviciile medicale acordate persoanei bolnave pana la diagnosticarea afectiunii: anamneza, examen clinic, examene de investigatii paraclinice;
c) tratamentul medical, chirurgical şi unele proceduri de recuperare;
d) prescrierea tratamentului necesar vindecarii, inclusiv indicatiile privind regimul de viata şi munca, precum şi igieno-dietetic.

Asiguratii au dreptul la asistenta medicala primara şi de specialitate ambulatorie la indicatia medicului de familie, în conditiile contractului-cadru.
Asiguratii primesc asistenta medicala de specialitate în spitale autorizate şi evaluate.
Serviciile spitalicesti se acorda prin spitalizare şi cuprind: consultatii, investigatii, stabilirea diagnosticului, tratament medical si/sau tratament chirurgical, ingrijire, recuperare, medicamente şi materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masa.
Asistenta medicala de recuperare se acorda pentru o perioada de timp şi după un ritm stabilite de medicul curant în unitati sanitare autorizate şi evaluate.
Servicii şi ingrijiri medicale la domiciliu se acorda de furnizori evaluati şi autorizati în acest sens.
Serviciile medicale stomatologice se acorda de catre medicul de medicina dentara în cabinete medicale autorizate şi evaluate conform legii.
Asiguratii beneficiaza de tratamente stomatologice care se suporta din fond în conditiile stabilite prin contractul-cadru.

Medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi alte mijloace terapeutice

Asiguratii beneficiaza de medicamente cu sau fara contribuţie personala, pe baza de prescripţie medicala pentru medicamentele cuprinse în Lista de medicamente. Modalitatile de prescriere şi eliberare a medicamentelor se prevad în contractul-cadru.

Contravaloarea medicamentelor prescrise pentru femeile gravide şi lauze, precum şi pentru copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti şi daca nu realizează venituri din munca, se suporta din fond, la nivelul pretului de referinta sau al pretului de decontare.

Se suporta din fond, la nivelul pretului de referinta, în conditiile contractului-cadru, valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afectiunilor urmatoarelor categorii de persoane:
a) persoane ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 (persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare), Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 şi Legea nr. 189/2000 (persoanele persecutate de catre regimurile instaurate în Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive entice), Legea nr. 44/1994 (veteranii de razboi, invalizii şi vaduvele de razboi), Legea nr. 309/2002 (persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961), art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 341/2004 (luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989);
b) persoanele cu handicap ale caror drepturi sunt stabilite în baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala şi incadrarea în munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Asiguratii au dreptul la materiale sanitare şi dispozitive medicale pentru corectarea vazului, auzului, pentru protezarea membrelor şi la alte materiale de specialitate, în scopul protezarii unor deficiente organice sau fiziologice, pentru o perioada determinata sau nedeterminata, pe baza prescriptiilor medicale, cu sau fara contribuţie personala, în conditiile prevazute în contractul-cadru.

Asiguratii beneficiaza de proceduri fizioterapeutice, pe baza recomandarilor medicale, cu sau fara contribuţie personala, în conditiile prevazute în contractul-cadru.

Servicii medicale de ingrijiri la domiciliu şi alte servicii speciale
Asiguratii au dreptul sa primeasca unele servicii de ingrijiri medicale la domiciliu acordate de un furnizor autorizat şi evaluat în conditiile legii.

Serviciile de transport sanitar necesare pentru realizarea unui serviciu medical pentru asigurat, se suporta din fond.
Asiguratii au dreptul la transport sanitar în urmatoarele situatii:
a) urgente medico-chirurgicale;
b) cazurile prevazute în contractul-cadru.


SERVICIILE CARE NU SUNT DECONTATE DIN FONDContravaloarea acestora fiind suportata de asigurat, de unitatile care le solicita sau alte surse, după caz, sunt:
a) servicii medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de munca şi sportive, asistenta medicala la locul de munca, asistenta medicala a sportivilor;
b) unele servicii medicale de inalta performanta;
c) unele servicii de asistenta stomatologica;
d) servicii hoteliere cu grad inalt de confort;
e) corectii estetice efectuate persoanelor cu varsta de peste 18 ani;
f) unele medicamente, materiale sanitare şi tipuri de transport;
g) eliberarea actelor medicale solicitate de autoritatile care prin activitatea lor au dreptul sa cunoasca starea de sanatate a asiguratilor;
h) fertilizare în vitro;
i) transplantul de organe şi tesuturi, cu exceptia cazurilor prevazute în Programul National, aprobat de Agenţia Naţională de Transplant şi CNAS;
j) asistenta medicala la cerere;
k) contravaloarea unor materiale necesare corectarii vazului şi auzului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere;
l) contributia personala din pretul medicamentelor, a unor servicii medicale şi a dispozitivelor medicale;
m) serviciile medicale solicitate de asigurat;
n) unele proceduri de recuperare şi de fizioterapie;
o) serviciile nemedicale efectuate în unitati medico-sociale;
p) serviciile acordate în cadrul sectiilor/clinicilor de boli profesionale şi cabinetelor de medicina a muncii;
q) servicii hoteliere solicitate de pacientii a caror afectiuni se trateaza în spitalizare de zi.

Servicii medicale acordate asiguratilor pe teritoriul altor state
Persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sanatate din Romania, aflate pe teritoriul statelor cu care Romania a incheiat documente internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii, beneficiaza de servicii medicale pe teritoriul acestor state, în conditiile prevazute de respectivele documente internationale.
Rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care Romania este parte, este efectuata de casele de asigurări de sanatate prin intermediul CNAS.

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!