Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice

Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceuticeAdrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 17.07.2019 4,7345 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 17.07.2019 4,2201 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=91 in 28.04.2006

RASPUNDEREA CIVILA A PERSONALULUI MEDICAL SI A FURNIZORULUI DE PRODUSE SI SERVICII MEDICALE, SANITARE SI FARMACEUTICE

Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006-extras-privind reforma în domeniul sănătăţii
Emitent: Parlamentul
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 372 din 28 aprilie 2006

TITLUL XV
Raspunderea civila a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceuticeCAP. 1
Raspunderea civila a personalului medical

ART. 642
(1) În sensul prezentului titlu, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) personalul medical este medicul, medicul dentist, farmacistul, asistentul medical şi moasa care acorda servicii medicale;
b) malpraxisul este eroarea profesionala savarsita în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice.
(2) Personalul medical raspunde civil pentru prejudiciile produse din eroare, care includ şi neglijenta, imprudenta sau cunostinte medicale insuficiente în exercitarea profesiunii, prin acte individuale în cadrul procedurilor de preventie, diagnostic sau tratament.
(3) Personalul medical raspunde civil şi pentru prejudiciile ce decurg din nerespectarea reglementarilor prezentului titlu privind confidentialitatea, consimtamantul informat şi obligaţivitatea acordarii asistentei medicale.
(4) Personalul medical raspunde civil pentru prejudiciile produse în exercitarea profesiei şi atunci cand îşi depaseste limitele competentei, cu exceptia cazurilor de urgenta în care nu este disponibil personal medical ce are competenta necesara.
(5) Raspunderea civila reglementata prin prezenta lege nu inlatura angajarea raspunderii penale, daca fapta care a cauzat prejudiciul constituie infractiune conform legii.
ART. 643
(1) Toate persoanele implicate în actul medical vor raspunde proportional cu gradul de vinovatie al fiecaruia.
(2) Personalul medical nu este raspunzator pentru daunele şi prejudiciile produse în exercitarea profesiunii:
a) cand acestea se datoreaza conditiilor de lucru, dotarii insuficiente cu echipament de diagnostic şi tratament, infectiilor nosocomiale, efectelor adverse, complicatiilor şi riscurilor în general acceptate ale metodelor de investigatie şi tratament, viciilor ascunse ale materialelor sanitare, echipamentelor şi dispozitivelor medicale, substantelor medicale şi sanitare folosite;
b) cand actioneaza cu buna-credinta în situatii de urgenta, cu respectarea competentei acordate.

CAP. 2
Raspunderea civila a furnizorilor de servicii medicale, materiale sanitare, aparatura, dispozitive medicale şi medicamente

ART. 644
(1) Unitatile sanitare publice sau private, în calitate de furnizori de servicii medicale, raspund civil, potrivit dreptului comun, pentru prejudiciile produse în activitatea de preventie, diagnostic sau tratament, în situatia în care acestea sunt consecinta:
a) infectiilor nosocomiale, cu exceptia cazului cand se dovedeste o cauza externa ce nu a putut fi controlata de catre institutie;
b) defectelor cunoscute ale dispozitivelor şi aparaturii medicale folosite în mod abuziv, fara a fi reparate;
c) folosirii materialelor sanitare, dispozitivelor medicale, substantelor medicamentoase şi sanitare, după expirarea perioadei de garantie sau a termenului de valabilitate a acestora, după caz;
d) acceptarii de echipamente şi dispozitive medicale, materiale sanitare, substante medicamentoase şi sanitare de la furnizori, fara asigurarea prevazuta de lege, precum şi subcontractarea de servicii medicale sau nemedicale de la furnizori fara asigurare de raspundere civila în domeniul medical.
(2) Unitatile prevazute la alin. (1) raspund în conditiile legii civile pentru prejudiciile produse de personalul medical angajat, în solidar cu acesta.
ART. 645
Unitatile sanitare publice sau private, furnizoare de servicii medicale, raspund civil şi pentru prejudiciile cauzate, în mod direct sau indirect, pacientilor, generate de nerespectarea reglementarilor interne ale unitatii sanitare.
ART. 646
Unitatile sanitare publice sau private, furnizoare de servicii medicale, şi producatorii de echipamente şi dispozitive medicale, substante medicamentoase şi materiale sanitare raspund potrivit legii civile pentru prejudiciile produse pacientilor în activitatea de preventie, diagnostic şi tratament, generate în mod direct sau indirect de viciile ascunse ale echipamentelor şi dispozitivelor medicale, substantelor medicamentoase şi materiale sanitare, în perioada de garantie/valabilitate, conform legislatiei în vigoare.
ART. 647
Prevederile art. 646 se aplica în mod corespunzator şi furnizorilor de servicii medicale sau nemedicale, subcontractate de catre unitatile sanitare publice sau private furnizoare de servicii medicale, în cazul prejudiciilor aduse pacientilor în mod direct sau indirect, ca urmare a serviciilor prestate.
ART. 648
Furnizorii de utilitati catre unitatile sanitare publice sau private furnizoare de servicii medicale raspund civil pentru prejudiciile cauzate pacientilor, generate de furnizarea necorespunzatoare a utilitatilor.

CAP. 3
Acordul pacientului informat

ART. 649
(1) Pentru a fi supus la metode de preventie, diagnostic şi tratament, cu potential de risc pentru pacient, după explicarea lor de catre medic, medic dentist, asistent medical/moasa, conform prevederilor alin. (2) şi (3), pacientului i se solicita acordul scris.
(2) În obtinerea acordului scris al pacientului, medicul, medicul dentist, asistentul medical/moasa sunt datori sa prezinte pacientului informatii la un nivel stiintific rezonabil pentru puterea de intelegere a acestuia.
(3) Informatiile trebuie sa contina: diagnosticul, natura şi scopul tratamentului, riscurile şi consecintele tratamentului propus, alternativele viabile de tratament, riscurile şi consecintele lor, prognosticul bolii fara aplicarea tratamentului.
ART. 650
Varsta legala pentru exprimarea consimtamantului informat este de 18 ani. Minorii îşi pot exprima consimtamantul în absenta parintilor sau reprezentantului legal, în urmatoarele cazuri:
a) situatii de urgenta, cand parintii sau reprezentantul legal nu pot fi contactati, iar minorul are discernamantul necesar pentru a intelege situatia medicala în care se afla;
b) situatii medicale legate de diagnosticul si/sau tratamentul problemelor sexuale şi reproductive, la solicitarea expresa a minorului în varsta de peste 16 ani.
ART. 651
(1) Medicul curant, asistentul medical/moasa raspund atunci cand nu obtin consimtamantul informat al pacientului sau al reprezentantilor legali ai acestuia, cu exceptia cazurilor în care pacientul este lipsit de discernamant, iar reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiata nu poate fi contactat, datorita situatiei de urgenta.
(2) Atunci cand reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiata nu poate fi contactat, medicul, asistentul medical/moasa pot solicita autorizarea efectuarii actului medical autoritatii tutelare sau pot actiona fara acordul acesteia în situatii de urgenta, cand intervalul de timp pana la exprimarea acordului ar pune în pericol, în mod ireversibil, sanatatea şi viata pacientului.

CAP. 4
Obligaţivitatea asigurării asistentei medicale

ART. 652
(1) Medicul, medicul dentist, asistentul medical/moasa au obligaţia de a acorda asistenta medicala/ingrijiri de sanatate unei persoane doar daca au acceptat-o în prealabil ca pacient, criteriile de acceptare urmând a fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Medicul, medicul dentist, asistentul medical/moasa nu pot refuza sa acorde asistenta medicala/ingrijiri de sanatate pe criterii etnice, religioase şi orientare sexuala sau pe alte criterii de discriminare interzise prin lege.
(3) Medicul, medicul dentist, asistentul medical/moasa au obligaţia de a accepta pacientul în situatii de urgenta, cand lipsa asistentei medicale poate pune în pericol, în mod grav şi ireversibil, sanatatea sau viata pacientului.
ART. 653
(1) Atunci cand medicul, medicul dentist, asistentul medical/moasa au acceptat pacientul, relatia poate fi intrerupta:
a) odata cu vindecarea bolii;
b) de catre pacient;
c) de catre medic, în urmatoarele situatii:
(i) atunci cand pacientul este trimis altui medic, furnizand toate datele medicale obtinute, care justifica asistenta altui medic cu competente sporite;
(ii) pacientul manifesta o atitudine ostila si/sau ireverentioasa fata de medic.
(2) Medicul va notifica pacientului, în situatia prevazuta la alin. (1) lit. c) pct. (ii), dorinta terminarii relatiei, inainte cu minimum 5 zile, pentru ca acesta sa gaseasca o alternativa, doar în masura în care acest fapt nu pune în pericol starea sănătăţii pacientului.
ART. 654
(1) Medicul, asistentul medical/moasa, angajati ai unei institutii furnizoare de servicii medicale, au obligaţia acordarii asistentei medicale/ingrijirilor de sanatate pacientului care are dreptul de a primi ingrijiri medicale/de sanatate în cadrul institutiei, potrivit reglementarilor legale.
(2) Medicul poate refuza asigurarea asistentei medicale în situatiile mentionate la art. 653 alin. (1) lit. c).
ART. 655
(1) În acordarea asistentei medicale/ingrijirilor de sanatate, personalul medical are obligaţia aplicarii standardelor terapeutice, stabilite prin ghiduri de practica în specialitatea respectiva, aprobate la nivel national, sau, în lipsa acestora, standardelor recunoscute de comunitatea medicala a specialitatii respective.
(2) Colegiul Medicilor din Romania va elabora şi va supune spre aprobare Ministerului Sănătaţii Publice standardele terapeutice, stabilite prin ghiduri de practica la nivel national, pana la intrarea în vigoare a prezentului titlu.

CAP. 5
Asigurarea obligatorie de raspundere civila profesionala pentru medici, farmacisti şi alte persoane din domeniul asistentei medicale

ART. 656
(1) Personalul medical definit la art. 642 alin. (1) lit. a) care acorda asistenta medicala, în sistemul public si/sau în cel privat, intr-o locatie cu destinatie speciala pentru asistenta medicala, precum şi atunci cand aceasta se acorda în afara acestei locatii, ca urmare a unei cereri exprese din partea persoanei sau a persoanelor care necesita aceasta asistenta ori a unui tert care solicita aceasta asistenta pentru o persoana sau mai multe persoane care, din motive independente de vointa lor, nu pot apela ele insele la aceasta asistenta, va incheia o asigurare de malpraxis pentru cazurile de raspundere civila profesionala pentru prejudicii cauzate prin actul medical.
(2) O copie după asigurare va fi prezentata inainte de incheierea contractului de munca, fiind o conditie obligatorie pentru angajare.
ART. 657
(1) Asiguratorul acorda despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratii raspund, în baza legii, fata de terte persoane care se constata ca au fost supuse unui act de malpraxis medical, precum şi pentru cheltuielile de judecata ale persoanei prejudiciate prin actul medical.
(2) Despagubirile se acorda indiferent de locul în care a fost acordata asistenta medicala.
(3) Asigurarea obligatorie face parte din categoria B clasa 13 de asigurări de raspundere civila şi va cuprinde toate tipurile de tratamente medicale ce se efectueaza în specialitatea şi competenta profesionala a asiguratului şi în gama de servicii medicale oferite de unitatile de profil.
ART. 658
(1) Despagubirile se acorda pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de dezdaunare şi cheltuieli de judecata persoanei sau persoanelor pagubite prin aplicarea unei asistente medicale neadecvate, care poate avea drept efect inclusiv vatamarea corporala ori decesul.
(2) În caz de deces, despagubirile se acorda succesorilor în drepturi ai pacientului care au solicitat acestea.
(3) Despagubirile se acorda şi atunci cand asistenta medicala nu s-a acordat, desi starea persoanei sau persoanelor care au solicitat sau pentru care s-a solicitat asistenta medicala impunea aceasta interventie.
(4) Despagubirile vor include şi eventualele cheltuieli ocazionate de un proces în care asiguratul este obligat la plata acestora; cheltuielile de judecata sunt incluse în limita raspunderii stabilită prin polita de asigurare.
ART. 659
Despagubirile se platesc şi atunci cand persoanele vatamate sau decedate nu au domiciliul sau resedinta în Romania, cu exceptia cetatenilor din Statele Unite ale Americii, Canada şi Australia.
ART. 660
(1) În cazul în care pentru acelasi asigurat exista mai multe asigurări valabile, despagubirea se suporta în mod proportional cu suma asigurata de fiecare asigurator.
(2) Asiguratul are obligaţia de a informa asiguratorul despre incheierea unor astfel de asigurări cu alti asiguratori, atat la incheierea politiei, cat şi pe parcursul executării acesteia.
ART. 661
(1) Limitele maxime ale despagubirilor de asigurare se stabilesc de catre CNAS, după consultarea asociatiilor profesionale din domeniul asigurărilor şi CMR, CFR, CMDR, OAMMR şi OBBC.
(2) Nivelul primelor, termenele de plată şi celelalte elemente privind acest tip de asigurări se stabilesc prin negociere intre asigurati şi asiguratori.
ART. 662
(1) Despagubirile se pot stabili pe cale amiabila, în cazurile în care rezulta cu certitudine raspunderea civila a asiguratului.
(2) În cazul în care partile - asigurat, asigurator şi persoana prejudiciata - cad de acord sau nu, este certa culpa asiguratului, despagubirile se vor plăţi numai în baza hotararii definitive a instantei judecatoresti competente.
ART. 663
Despagubirile se platesc de catre asigurator nemijlocit persoanelor fizice, în masura în care acestea nu au fost despagubite de asigurat.
ART. 664
Despagubirile pot fi solicitate şi se platesc şi catre persoanele care nu au platit contributia datorata la sistemul public de sanatate.
ART. 665
(1) Drepturile persoanelor vatamate sau decedate prin aplicarea unei asistente medicale neadecvate se pot exercita impotriva celor implicati direct sau indirect în asistenta medicala.
(2) Aceste drepturi se pot exercita şi impotriva persoanelor juridice care furnizeaza echipamente, instrumental medical şi medicamente care sunt folosite în limitele instructiunilor de folosire sau prescriptiilor în asistenta medicala calificata, conform obligaţiei acestora, asumata prin contractele de furnizare a acestora.
ART. 666
(1) Despagubirile nu se recupereaza de la persoana raspunzatoare de producerea pagubei cand asistenta medicala s-a facut în interesul partii vatamate sau a decedatului, în lipsa unei investigatii complete ori a necunoasterii datelor anamnezice ale acestuia, datorita situatiei de urgenta, iar partea vatamata sau decedatul nu a fost capabil, datorita circumstantelor, sa coopereze cand i s-a acordat asistenta.
(2) Recuperarea prejudiciilor de la persoana raspunzatoare de producerea pagubei se poate realiza în urmatoarele cazuri:
a) vatamarea sau decesul este urmare a incalcarii intentionate a standardelor de asistenta medicala;
b) vatamarea sau decesul se datoreaza unor vicii ascunse ale echipamentului sau a instrumentarului medical sau a unor efecte secundare necunoscute ale medicamentelor administrate;
c) atunci cand vatamarea sau decesul se datoreaza atat persoanei responsabile, cat şi unor deficiente administrative de care se face vinovata unitatea medicala în care s-a acordat asistenta medicala sau ca urmare a neacordarii tratamentului adecvat stabilit prin standarde medicale recunoscute sau alte acte normative în vigoare, persoana indreptatita poate sa recupereze sumele platite drept despagubiri de la cei vinovati, altii decât persoana responsabila, proportional cu partea de vina ce revine acestora;
d) asistenta medicala a partii vatamate sau a decedatului s-a facut fara consimtamantul acestuia, dar în alte imprejurari decât cele prevazute la alin. (1).
ART. 667
Asiguratii sau reprezentantii acestora sunt obligaţi sa instiinteze în scris asiguratorul sau, daca este cazul, asiguratorii despre existenta unei actiuni în despagubire, în termen de 3 zile lucratoare de la data la care au luat la cunostinta despre aceasta actiune.

CAP. 6
Procedura de stabilire a cazurilor de raspundere civila profesionala pentru medici, farmacisti şi alte persoane din domeniul asistentei medicale

ART. 668
(1) La nivelul autoritatilor de sanatate publica judetene şi a municipiului Bucuresti se constituie Comisia de monitorizare şi competenta profesionala pentru cazurile de malpraxis, numita în continuare Comisia.
(2) Comisia are în componenta reprezentanti ai autoritatilor de sanatate publica judetene si, respectiv, ai municipiului Bucuresti, casei judetene de asigurări de sanatate, colegiului judetean al medicilor, colegiului judetean al medicilor dentisti, colegiului judetean al farmacistilor, ordinului judetean al asistentilor şi moaselor din Romania, un expert medico-legal, sub conducerea unui director adjunct al autoritatii de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
(3) Regulamentul de organizare şi functionare a Comisiei se elaboreaza de Ministerul Sănătaţii Publice, se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 669
(1) Ministerul Sănătaţii Publice aproba, la propunerea Colegiului Medicilor din Romania, pentru fiecare judet şi municipiul Bucuresti, o lista nationala de experti medicali, în fiecare specialitate, care vor fi consultati conform regulamentului de organizare şi functionare a Comisiei.
(2) Pe lista de experti se poate inscrie orice medic, medic dentist, farmacist, asistent medical/moasa cu o vechime de cel putin 8 ani în specialitate, cu avizul Colegiului Medicilor din Romania, Colegiului Medicilor Dentisti, Colegiului Farmacistilor si, respectiv, al Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din Romania.
(3) Modalitatea de remunerare a expertilor medicali din lista nationala se stabileste prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
(4) Onorariile pentru serviciile prestate de catre expertii medicali, desemnati potrivit art. 671, se stabilesc în raport cu complexitatea cazului expertizat, sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi vor fi suportate de partea interesata.
ART. 670
Comisia poate fi sesizata de:
a) persoana sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, care se consideră victima unui act de malpraxis savarsit în exercitarea unei activitati de preventie, diagnostic şi tratament;
b) succesorii persoanei decedate ca urmare a unui act de malpraxis imputabil unei activitati de preventie, diagnostic şi tratament.
ART. 671
(1) Comisia desemneaza, prin tragere la sorti, din lista judeteana a expertilor un grup de experti sau un expert, în functie de complexitatea cazului, insarcinat cu efectuarea unui raport asupra cazului.
(2) Expertii prevazuti la alin. (1) au acces la toate documentele medicale aferente cazului, a caror cercetare o considera necesara, şi au dreptul de a audia şi inregistra depozitiile tuturor persoanelor implicate.
(3) Expertii intocmesc în termen de 30 de zile un raport asupra cazului pe care il inainteaza Comisiei. Comisia adopta o decizie asupra cazului, în maximum 3 luni de la data sesizarii.
(4) Fiecare parte interesata are dreptul sa primeasca o copie a raportului expertilor şi a documentelor medicale care au stat la baza acestuia.
ART. 672
Comisia stabileste, prin decizie, daca în cauza a fost sau nu o situatie de malpraxis. Decizia se comunica tuturor persoanelor implicate, inclusiv asiguratorului, în termen de 5 zile calendaristice.
ART. 673
(1) În cazul în care asiguratorul sau oricare dintre partile implicate nu este de acord cu decizia Comisiei, o poate contesta la instanta de judecata competenta, în termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei.
(2) Procedura stabilirii cazurilor de malpraxis nu impiedica liberul acces la justitie potrivit dreptului comun.
ART. 674
(1) Intreaga procedura de stabilire a cazurilor de malpraxis, pana în momentul sesizarii instantei, este confidentiala.
(2) Incalcarea confidentialitatii de catre persoana care a facut sesizarea duce la pierderea dreptului de a beneficia de procedura de conciliere.
(3) Incalcarea confidentialitatii de catre membrii Comisiei sau expertii desemnati de aceasta atrage sanctiuni profesionale şi administrative, conform regulamentelor aprobate.

CAP. 7
Dispozitii finale

ART. 675
(1) Comisia intocmeste un raport anual detaliat pe care il prezinta Ministerului Sănătaţii Publice.
(2) Pe baza datelor astfel obtinute, Ministerul Sănătaţii Publice elaboreaza un raport anual naţional asupra malpraxisului medical, pe care il prezinta Parlamentului, Guvernului şi opiniei publice.
ART. 676
Instanta competenta sa solutioneze litigiile prevazute în prezenta lege este judecatoria în a carei circumscriptie teritoriala a avut loc actul de malpraxis reclamat.
ART. 677
Actele de malpraxis în cadrul activitatii medicale de preventie, diagnostic şi tratament se prescriu în termen de 3 ani de la producerea prejudiciului, cu exceptia faptelor ce reprezinta infractiuni.
ART. 678
(1) Omisiunea incheierii asigurării de malpraxis medical sau asigurarea sub limita legala de catre persoanele fizice şi juridice prevazute de prezenta lege constituie abatere disciplinara şi se sanctioneaza cu suspendarea dreptului de practica sau, după caz, suspendarea autorizatiei de functionare.
(2) Aceasta sanctiune nu se aplica daca asiguratul se conformeaza în termen de 30 de zile obligaţiei legale.
ART. 679
Prevederile prezentului titlu nu se aplica activitatii de cercetare biomedicala.
ART. 680
În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului titlu, Ministerul Sănătaţii Publice şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor vor elabora impreuna, prin ordin comun sau separat, după caz, normele metodologice de aplicare a acestuia.
ART. 681
La data intrarii în vigoare a prezentului titlu orice dispozitie contrara se abroga.

Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceuticeAdrian Madaras

© 2001-2019 Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş, toate drepturile rezervate. 
eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!