Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Ce trebuie sa faca un cetatean strain?

Ce trebuie sa faca un cetatean strain?Adrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 17.07.2019 4,7345 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 17.07.2019 4,2201 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=80 in 11.06.2008

CE TREBUIE SA FACA UN CETATEAN STRAIN?

Ce trebuie sa faca un cetatean strain?

Un cetatean strain care are domiciliul sau resedinta în Romania, pentru a beneficia pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigura facultativ, trebuie sa se asigure la casele de asigurări sociale de sanatate judetene şi a municipiului Bucuresti în caz contrar, daca apeleaza la serviciile furnizorilor de servicii medicale va suporta contravaloarea serviciilor prestate.

Conform prevederilor art. 211 din Legea nr. 95/2006 sunt asigurati, potrivit prezentei legi, toti cetatenii romani cu domiciliul în tara, precum şi cetatenii straini şi apatrizii care au solicitat şi obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul în Romania şi fac dovada platii contribuţiei la fond, în conditiile prezentei legi.

Conform prevederilor art. 214 din Legea nr. 95/2006 "(1) Persoanele asigurate din statele cu care Romania a incheiat documente internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii beneficiaza de servicii medicale şi alte prestatii acordate pe teritoriul Romaniei, în conditiile prevazute de respectivele documente internationale.
(2) Asigurarea sociala de sanatate este facultativa pentru urmatoarele categorii de persoane care nu se incadreaza în prevederile alin. (1):
a) membrii misiunilor diplomatice acreditate în Romania;
b) cetatenii straini şi apatrizii care se afla temporar în tara, fara a solicita viza de lunga sedere;
c) cetatenii romani cu domiciliul în strainatate care se afla temporar în tara."

Conform prevederilor art. 2 din Ordinul nr. 617/2007 "(1) Calitatea de asigurat o au toti cetatenii romani cu domiciliul în tara, precum şi cetatenii straini şi apatrizii care au solicitat şi au obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul în Romania şi fac dovada platii contribuţiei la fond, în conditiile legii şi ale prezentelor norme metodologice.
(2) Calitatea de asigurat inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere în Romania, cu decesul sau cu declararea judecatoreasca a mortii asiguratului.
(3) Drepturile de asigurare inceteaza după 3 luni de la ultima plata a contribuţiei.
.
(4) Asiguratii au dreptul la pachetul de servicii medicale de la data începerii platii contribuţiei la fond, urmând ca sumele restante sa fie recuperate de CAS şi ANAF, în conditiile legii, inclusiv obligaţiile financiare accesorii aplicate pentru creanţele bugetare.
(5) Persoanele asigurate din statele cu care Romania a incheiat documente internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii beneficiaza de servicii medicale şi alte prestatii acordate pe teritoriul Romaniei, în conditiile prevazute de respectivele documente internationale.
(6) Asigurarea sociala de sanatate este facultativa pentru urmatoarele categorii de persoane care nu se incadreaza în prevederile alin. (5):
a) membrii misiunilor diplomatice acreditate în Romania;
b) cetatenii straini şi apatrizii care se afla temporar în tara, fara a solicita viza de lunga sedere;
c) cetatenii romani cu domiciliul în strainatate, care se afla temporar în tara.
(7) Prin sintagma care se afla temporar în tara se intelege vizita, turismul, misiunea, transportul, activitatile sportive, activitatile culturale, stiintifice, umanitare, tratamentul medical de scurta durata sau alte situatii asemanatoare care nu presupun prelungirea unui drept de sedere temporara, efectuate de catre cetatenii romani cu domiciliul în strainatate, precum şi de cetatenii straini şi apatrizi."

Conform prevederilor art. 24 din Ordinul nr. 617/2007 "(1) Pentru persoanele prevazute la art. 214 alin. (2) din lege şi care se asigura facultativ, contributia lunara se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite de lege la valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara pentru un pachet de servicii stabilit prin contractul-cadru, incepand cu luna în care s-a facut solicitarea privind asigurarea sociala de sanatate.
(2) Cetatenii straini şi apatrizii care solicita şi obtin prelungirea vizei de lunga sedere în Romania în conditiile legislatiei care reglementeaza regimul strainilor în Romania au obligaţia platii contribuţiei calculate asupra veniturilor impozabile realizate pe teritoriul Romaniei, conform art. 257 alin. (2) din lege, incepand cu data solicitarii.
(3) Cetatenii straini care au obtinut permis de sedere în Romania inainte de intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice au obligaţia platii contribuţiei asupra veniturilor impozabile realizate pe teritoriul Romaniei de la data obtinerii permisului de sedere, cu respectarea termenului de prescripţie a contribuţiei.
(4) Persoanele mentionate la alin. (2) şi (3), care nu realizează venituri impozabile pe teritoriul Romaniei şi care nu fac dovada calitatii de asigurat, vor achita o contribuţie lunara calculata prin aplicarea cotei stabilite de lege la valoarea unui salariu de baza minim brut pe tara în vigoare la data platii, de la data solicitarii prelungirii dreptului de sedere, respectiv de la data obtinerii permisului de sedere."
.

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!