Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Informatii privind eliberarea formularului E112 - Atestat privind mentinerea dreptului la prestatiile in curs pentru asigurarea de boala-maternitate

Informatii privind eliberarea formularului E112 - Atestat privind mentinerea dreptului la prestatiile in curs pentru asigurarea de boala-maternitateAdrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 20.07.2019 4,7315 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 20.07.2019 4,2103 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=70 in 26.11.2007

INFORMATII PRIVIND ELIBERAREA FORMULARULUI E112 - ATESTAT PRIVIND MENTINEREA DREPTULUI LA PRESTATIILE IN CURS PENTRU ASIGURAREA DE BOALA-MATERNITATE

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a eliberat, pana la data de 20.11.2007, un numar de 84 de formulare E 112, asiguratilor romani care au necesitat tratament în statele membre ale Uniunii Europene.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a eliberat, pana la data de 20.11.2007, un numar de 84 de formulare E 112, asiguratilor romani care au necesitat tratament în statele membre ale Uniunii Europene în baza Regulamentelor europene de securitate sociala nr. 1408/71 şi 574/72. Din totalul celor 84 de formulare eliberate, pentru 14 formulare sunt în curs de derulare activitatile de decontare a costurilor serviciilor medicale, iar suma ce urmeaza a fi decontata este de  234.810 euro.
  
Casele de asigurări de sanatate la care sunt luati în evidenta asiguratii elibereaza formularul E112 solicitantilor, daca se încadreaza în una din urmatoarele situatii:
sageataasiguratul îsi transfera resedinta pe teritoriul unui alt stat membru UE şi necesita mentinerea dreptului la prestatiile de boala - maternitate acordate pâna la momentul transferului în România,
sageataasiguratul urmeaza sa efectueze un serviciu medical care face parte din pachetul de servicii medicale de baza din România, iar acesta nu poate fi acordat  într-un interval de timp necesar în mod normal pentru obtinerea tratamentului respectiv în tara noastra, luându-se în considerare starea curenta de sanatate a persoanei şi evolutia probabila a bolii.

Asiguratii care solicita formularul E112 vor depune la casa de asigurări de sanatate de care apartine urmatoarele documente: cerere; copie a actului de identitate sau, după caz, a certificatului de nastere; un raport medical care va contine recomandarea pentru efectuarea tratamentului în strainatate, numai pentru cea de a doua situatie; dosarul medical din care sa rezulte diagnosticul pacientului şi faptul ca serviciul medical solicitat nu poate fi efectuat într-un interval de timp normal în nici una din unitatile sanitare din România; precum şi o confirmare scrisa din partea unitatii sanitare din statul membru al Uniunii Europene din care sa rezulte disponibilitatea de a acorda respectivul serviciu medical în perioada indicata de persoana solicitanta. În situatia în care asiguratul îsi schimba resedinta va prezenta şi un înscris medical din care sa rezulte ca deplasarea  nu aduce prejudicii starii de sanatate sau primirii tratamentului medical.

Casele de asigurări de sanatate nu intervin în întocmirea raportului medical sau a evaluarii medicale a pacientului neavând atributii în acest sens, opinia medicala fiind cea care primeaza.

În anul 2007, în bugetul Fondului National Unic de Asigurări Sociale de Sănătate au fost alocate 20 de milioane de lei pentru toate prestatiile medicale acordate asiguratilor români într-un stat membru al Uniunii Europene, atât pe baza cardului european de asigurări de sanatate, a formularului E112 cât şi a celorlalte formulare europene. În anul 2008 suma propusa spre aprobare, cu aceeasi destinatie, este de 348 de milioane de lei.

Informatii privind eliberarea formularului E112 - Atestat privind mentinerea dreptului la prestatiile in curs pentru asigurarea de boala-maternitateAdrian Madaras

© 2001-2019 Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş, toate drepturile rezervate. 
eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!