Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Cine este scutit de plata?

Cine este scutit de plata?Adrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 17.07.2019 4,7345 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 17.07.2019 4,2201 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=69 in 20.03.2006

CINE ESTE SCUTIT DE PLATA?

Urmatoarele categorii de persoane beneficiaza de asigurare, fara plata contribuţiei:

a) toti copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti şi daca nu realizează venituri din munca;
b) tinerii cu varsta de pana la 26 de ani, inclusiv cei care parasesc sistemul de protectie a copilului şi nu realizează venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; sotul, sotia şi parintii fara venituri proprii, aflati în intretinerea unei persoane asigurate;
c) persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate în Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vaduvelor de razboi, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunostintei fata de eroii martiri şi luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, daca nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi, precum şi cele provenite din pensii;
d) persoanele cu handicap care nu realizează venituri din munca, pensie sau alte surse, cu exceptia celor obtinute în baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala şi incadrarea în munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
e) bolnavii cu afectiuni incluse în programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sănătaţii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizează venituri din munca, pensie sau din alte resurse;
f) femeile insarcinate şi lauzele, daca nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.
(2) Sunt asigurate persoanele aflate în una dintre urmatoarele situatii, pe durata acesteia, cu plata contribuţiei din alte surse, în conditiile prezentei legi:
a) satisfac serviciul militar în termen;
b) se afla în concediu pentru incapacitate temporara de munca, acordat în urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale;
c) se afla în concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani;
d) executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla în arest preventiv;
e) persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj;
f) sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane şi se afla în timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii;
g) persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
h) pensionarii, pentru veniturile din pensii pana la limita supusa impozitului pe venit;
i) persoanele care se afla în executarea masurilor prevazute la art. 105, 113, 114 din Codul penal; persoanele care se afla în perioada de amanare sau intrerupere a executării pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri;
j) personalul monahal al cultelor recunoscute, daca nu realizează venituri din munca, pensie sau din alte surse, pe baza listelor nominale comunicate trimestrial Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de catre Ministerul Culturii şi Cultelor, la propunerea unitatilor centrale de cult.

Conform art. 213 din Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Nu uitati! Pentru a beneficia de servicii medicale gratuit trebuie sa dovediti faptul ca va incadrati în una din categoriile enumerate mai sus cu documentele stipulate expres in  Ordin Nr. 617 din 13 august 2007.

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!