Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Ordonanta Nr. 44 din 29 ianuarie 2004-actualizata-

Ordonanta Nr. 44 din 29 ianuarie 2004-actualizata-Adrian Mararas

Avem 1416 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 19.08.2019 4,7284 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 19.08.2019 4,2575 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=57 in 29.01.2004

ORDONANTA NR. 44 DIN 29 IANUARIE 2004-ACTUALIZATA-

privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere în Romania, precum şi a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spatiului Economic European
Emitent: Guvernul Romaniei
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 93 din 31 ianuarie 2004

sageataLege Nr. 185 din 17 mai 2004

Text în vigoare incepand cu data de 20 octombrie 2006

Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 21 august 2006:
sageataLegea nr. 185/2004, prin care a fost aprobata cu modificari Ordonanta Guvernului nr. 44/2004;
sageataOrdonanta Guvernului nr. 73/2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 474/2004;
sageataOrdonanta Guvernului nr. 41/2006.


În temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, şi al art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1
Prin prezenta ordonanta se urmareste facilitarea integrarii sociale a urmatoarelor categorii de persoane:
a) strainii care au dobandit o forma de protectie în Romania, prin asigurarea accesului la urmatoarele drepturi: dreptul la un loc de munca, dreptul la o locuinta, dreptul la asistenta medicala şi asistenta sociala, asigurări sociale, dreptul la educatie, precum şi prin derularea de activitati specifice de acomodare culturala, consiliere şi invatare a limbii romane, reunite în programe de integrare;
b) strainii care au dobandit un drept de sedere în Romania şi cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene şi Spatiului Economic European, prin derularea de activitati specifice de acomodare culturala, consiliere şi invatare a limbii romane.
ART. 2
În intelesul prezentei ordonante, expresiile de mai jos se definesc după cum urmeaza:
a) strainii care au dobandit o forma de protectie în Romania sunt strainii cărora li s-a acordat una dintre formele de protectie prevazute la art. 1 lit. a) şi b) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000*) privind statutul şi regimul refugiatilor în Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
a^1) strainii care au dobandit un drept de sedere în Romania sunt cetatenii straini sau apatrizii cărora li s-a acordat dreptul de a ramane pe teritoriul Romaniei în conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul juridic al strainilor în Romania, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spatiului Economic European, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 260/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
b) integrarea sociala reprezinta procesul de participare activa a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere în Romania şi a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spatiului Economic European la viata economica, sociala şi culturala a societatii romanesti, în vederea prevenirii şi combaterii marginalizarii sociale, respectiv în vederea adaptarii la conditiile societatii romanesti;
c) programele de integrare sunt ansambluri de masuri şi activitati necesare facilitarii integrarii sociale a strainilor care au dobandit o forma de protectie în Romania, desfasurate, la cererea acestora, prin cooperarea institutiilor publice, a comunitatilor locale şi a organizatiilor neguvernamentale care desfasoara activitati în acest domeniu, sub coordonarea Oficiului National pentru Refugiati din cadrul Ministerului Administratiei şi Internelor.
------------
*) Ordonanta Guvernului nr. 102/2000, republicata, a fost abrogata. A se vedea Legea nr. 122/2006.

ART. 3
Programele de integrare a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere în Romania şi a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spatiului Economic European, precum şi activitatile în vederea facilitarii integrarii sociale a acestora se stabilesc şi se implementeaza pe baza nevoilor beneficiarilor, fara discriminare şi cu respectarea specificului cultural al acestora.

CAP. 2
Accesul la drepturile sociale

SECTIUNEA 1
Accesul la un loc de munca şi la o locuinta

ART. 4
Strainii care au dobandit o forma de protectie în Romania beneficiaza de acces pe piata fortei de munca, în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii romani, precum şi de conditii de munca echivalente celor stabilite de lege pentru cetatenii romani.
ART. 5
(1) Strainii care au dobandit o forma de protectie în Romania au acces la sistemul asigurărilor pentru somaj, la masurile de prevenire a somajului şi la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii romani.
(2) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Fortei de Munca dispune masurile necesare pentru adaptarea serviciilor oferite la nevoile specifice beneficiarilor programelor de integrare.
ART. 6
Strainii care au dobandit o forma de protectie în Romania au acces la dobandirea unei locuinte în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii romani.

SECTIUNEA a 2-a
Accesul la asistenta medicala, la sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi la sistemul naţional de asistenta sociala

ART. 7
Strainii care au dobandit o forma de protectie în Romania au acces la asistenta medicala în aceleasi conditii stabilite de lege pentru cetatenii romani.
ART. 8
Strainii care au dobandit o forma de protectie în Romania au acces la sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi la sistemul naţional de asistenta sociala, în conditiile prevazute de lege pentru cetatenii romani.

SECTIUNEA a 3-a
Accesul la sistemul de invatamant

ART. 9
Accesul strainilor care au dobandit o forma de protectie în Romania la toate formele de invatamant se realizează în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii romani.
ART. 10
(1) În vederea integrarii în sistemul de invatamant romanesc, minorii care au dobandit o forma de protectie în Romania beneficiaza pe durata unui an scolar de un curs gratuit de initiere în limba romana.
(2) În perioada urmarii cursului de initiere în limba romana minorii care au dobandit o forma de protectie în Romania participa gratuit, în cadrul unitatilor scolare, la activitati didactice cu caracter teoretic, practic şi recreativ, fara ca prezenta lor sa fie inregistrata în documente oficiale.
(3) La finalul cursului de initiere în limba romana o comisie de evaluare, ale carei componenta şi functionare se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei şi cercetarii, apreciaza nivelul de cunoastere a limbii romane şi stabileste inscrierea minorilor care au dobandit o forma de protectie în Romania în anul de studiu corespunzator.
ART. 11
(1) Ministerul Educatiei şi Cercetarii şi Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei asigura, la cerere, recunoasterea diplomelor, atestarea studiilor şi calificarilor din tara de origine, în conditiile stabilite de legea romana.
(1^1) Ministerul Educatiei şi Cercetarii în colaborare cu Ministerul Administratiei şi Internelor elaboreaza o metodologie speciala de atestare a studiilor preuniversitare pentru strainii care au obtinut o forma de protectie în Romania şi care nu au documente doveditoare ale studiilor sau care, din motive obiective, nu se incadreaza în actualele prevederi legale în domeniul recunoasterii şi atestarii studiilor strainilor în Romania, în scopul facilitarii accesului pe piata fortei de munca sau al continuarii studiilor.
(1^2) Metodologia prevazuta la alin. (1^1) se aproba prin ordin al ministrului educatiei şi cercetarii.
(2) *** Abrogat
ART. 12
Minorii care au dobandit o forma de protectie în Romania beneficiaza de alocatia de stat pentru copii, în aceleasi conditii stabilite de lege pentru copiii romani.

SECTIUNEA a 4-a
Accesul la activitatile specifice de acomodare culturala, consiliere şi invatare a limbii romane

ART. 13
(1) Oficiul National pentru Refugiati organizeaza sesiuni de acomodare culturala şi activitati de consiliere, având ca scop familiarizarea persoanelor adulte care au dobandit o forma de protectie în Romania cu traditiile, obiceiurile şi specificul societatii romanesti.
(2) Oficiul National pentru Refugiati poate colabora cu alte institutii publice şi organizatii neguvernamentale în vederea organizarii şi desfasurarii sesiunilor de acomodare culturala şi a activitatilor de consiliere.
ART. 14
(1) Strainii adulti care au dobandit o forma de protectie în Romania beneficiaza de cursuri gratuite de invatare a limbii romane, organizate de structurile specializate din Ministerul Educatiei şi Cercetarii, în colaborare cu Oficiul National pentru Refugiati.
(2) Oficiul National pentru Refugiati pune la dispozitie spatiile necesare organizarii şi desfasurarii cursurilor prevazute la alin. (1), în masura resurselor disponibile.
(3) Personalul calificat necesar pentru desfasurarea cursurilor de invatare a limbii romane pentru adulti şi a anului pregatitor pentru minori, precum şi pregatirea adecvata a acestuia se asigura de Ministerul Educatiei şi Cercetarii.
(4) Modul de organizare, durata şi programa cursurilor de invatare a limbii romane vor fi reglementate prin metodologii elaborate şi aprobate de catre Ministerul Educatiei şi Cercetarii.
(5) La terminarea cursurilor pregatitoare de invatare a limbii romane Ministerul Educatiei şi Cercetarii elibereaza, gratuit, documente care sa ateste faptul ca persoana respectiva a absolvit aceste cursuri, precum şi nivelul cunostintelor dobandite.

CAP. 3
Protocolul de participare la programele de integrare, cazarea şi ajutorul financiar

ART. 15
Strainii care au dobandit o forma de protectie în Romania sunt inclusi în programele de integrare, pe baza cererilor individuale şi conform unui protocol incheiat intre persoana care solicita includerea în programul de integrare şi Oficiul National pentru Refugiati, denumit în continuare protocol.
ART. 16
Cererea de participare la programul de integrare se depune la sediul Oficiului National pentru Refugiati, în termen de 30 de zile de la dobandirea formei de protectie sau de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, în cazul strainilor care au dobandit o forma de protectie anterior acestei date şi care nu au beneficiat de programe de integrare.
ART. 17
Dupa inregistrarea cererii, strainul care solicita admiterea în programele de integrare este intervievat de personalul desemnat al Oficiului National pentru Refugiati, ocazie cu care se intocmeste o fisa de evaluare a nevoilor individuale, în vederea stabilirii tipului de asistenta sau a activitatilor necesare pentru integrarea sociala a celui în cauza.
ART. 18
(1) Pe baza fisei de evaluare se intocmeste un plan individual de masuri în vederea integrarii, denumit în continuare plan individual, ce cuprinde obiectivele stabilite pentru beneficiar, termenele de realizare, activitatile necesare pentru atingerea obiectivelor, persoanele, institutiile si/sau organizatiile responsabile, care se comunica beneficiarului şi a carui implementare este monitorizata de personalul desemnat al Oficiului National pentru Refugiati.
(2) Activitatile ce pot fi incluse, singure sau cumulat, în cadrul planului prevazut la alin. (1) sunt, în principal, urmatoarele:
a) activitati de consiliere şi sprijin pentru asigurarea accesului la drepturile enumerate la art. 1;
b) sesiuni de acomodare culturala;
c) cursuri de invatare a limbii romane.
ART. 19
(1) Protocolul prevazut la art. 15 cuprinde: datele de identificare a partilor, drepturile şi obligaţiile fiecarei parti, perioada de implementare a planului de masuri şi conditiile de prelungire a acesteia, situatiile în care inceteaza sau se modifica aplicarea masurilor prevazute în planul individual.
(2) La protocol se anexeaza fisa de evaluare şi planul individual.
ART. 20
(1) Durata aplicarii planului individual este de pana la 6 luni de la data semnarii protocolului sau de la data prevazuta în protocol.
(2) La cererea motivata a beneficiarului şi pe baza evaluarii situatiei la incheierea perioadei prevazute la alin. (1), Oficiului National pentru Refugiati poate aproba prelungirea cu cel mult 6 luni a duratei de aplicare a planului individual.
ART. 21
(1) Persoanele care participa la programele de integrare şi care nu au mijloace de intretinere pot beneficia, la cerere, de cazare în spatiile special destinate acestui scop, care se afla în administrarea Ministerului Administratiei şi Internelor, în limita locurilor disponibile.
(2) Cazarea în spatiile prevazute la alin. (1) poate fi facuta pentru o perioada de pana la 6 luni, cu posibilitatea prelungirii cu inca 6 luni pentru motive bine intemeiate, cu aprobarea conducerii Oficiului National pentru Refugiati, fara a se depasi perioada de implementare a programului de integrare.
(3) Oficiul National pentru Refugiati, în cadrul unor programe derulate în comun cu autoritatile administratiei publice locale şi cu organizatiile neguvernamentale, poate pune la dispozitie spatii suplimentare de cazare persoanelor care participa la programele de integrare. În acest sens Oficiul National pentru Refugiati poate incheia conventii de colaborare cu autoritatile administratiei publice locale şi cu organizatiile neguvernamentale, în conditiile legii.
(4) Cazarea în spatiile prevazute la alin. (1) şi (2) se face pe baza platii unei chirii, stabilită la nivel local pentru spatiile de locuit aflate în proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, şi a cheltuielilor de intretinere.
(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1), strainii care au obtinut o forma de protectie în Romania se pot caza, la cerere, în locuintele puse la dispozitie prin intermediul Oficiului National pentru Refugiati, în limita numarului celor existente şi disponibile.
(6) În vederea asigurării locuintelor prevazute la alin. (5), Oficiul National pentru Refugiati este abilitat, după caz:
a) sa administreze astfel de locuinte în conditiile legii;
b) sa detina în folosinta, în acest scop, locuinte administrate de Ministerul Administratiei şi Internelor;
c) sa achizitioneze locuinte în limita alocatiilor bugetare cu aceasta destinatie si, după caz, a fondurilor alocate în acest scop de catre organizatii internationale la care Romania este parte.
(7) Locuintele prevazute la alin. (5) pot fi puse la dispozitie strainilor care au obtinut o forma de protectie în Romania numai prin inchiriere. Conditiile în care aceste locuinte se pot inchiria beneficiarilor prevederilor alin. (5) se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
ART. 22
(1) *** Abrogat
(2) Strainii care au dobandit o forma de protectie în Romania, participanti în programul de integrare, care nu indeplinesc conditiile pentru a beneficia de ajutorul rambursabil şi care nu au mijloace de intretinere, sunt sprijiniti în vederea îndeplinirii conditiilor legale pentru obtinerea venitului minim garantat.
(3) Continutul dosarului necesar obtinerii venitului minim garantat se stabileste tinandu-se cont de specificul situatiei în care se afla strainii care au dobandit o forma de protectie în Romania.
(4) Pana în prima luna de plată a ajutorului rambursabil, strainii care au dobandit o forma de protectie în Romania şi care nu au mijloace de intretinere beneficiaza din partea Oficiului National pentru Refugiati de un ajutor material în cuantum egal cu cel acordat solicitantilor statutului de refugiat, în limita fondurilor disponibile, dar nu mai mult de doua luni.
ART. 23
(1) Strainii care au dobandit o forma de protectie în Romania după semnarea protocolului au în principal urmatoarele obligaţii:
a) sa participe în mod regulat la activitatile stabilite în planul individual;
b) sa depuna eforturi pentru parcurgerea tuturor etapelor programului de integrare, potrivit protocolului semnat;
c) sa respecte normele de disciplina, conduita şi cele stabilite de conducatorii cursurilor, precum şi regulamentele interne ale centrelor de cazare;
d) sa informeze Oficiul National pentru Refugiati asupra oricarei schimbari de natura sa afecteze prezenta la activitatile de integrare.
(2) Nerespectarea obligaţiilor prevazute la alin. (1) atrage incetarea aplicarii uneia sau mai multor masuri prevazute în planul individual, inclusiv retragerea dreptului la cazare şi a ajutorului material prevazut la art. 22 alin. (4).

CAP. 4
Rolul institutiilor statului şi al autoritatilor administratiei publice locale

SECTIUNEA 1
Rolul Agentiei Naţionale pentru Ocuparea Fortei de Munca

ART. 24
Strainii care participa în programul de integrare se inregistreaza ca persoane în cautarea unui loc de munca la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Fortei de Munca, în termen de 30 zile de la semnarea protocolului.
ART. 25
În vederea realizarii masurilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Fortei de Munca are obligaţia de a intocmi, pentru fiecare persoana inscrisa în programul de integrare şi inregistrata ca persoana în cautarea unui loc de munca, planul individual de mediere, colaborand cu Oficiul National pentru Refugiati în ceea ce priveste profilul cultural, educational şi familial al unei astfel de persoane.
ART. 26
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Fortei de Munca are obligaţia de a identifica la angajatori locurile de munca vacante şi de a le face cunoscute persoanelor incluse în programul de integrare, inregistrate ca persoane în cautarea unui loc de munca.
ART. 27
(1) Persoanele incluse în programul de integrare nu pot refuza fara un motiv temeinic un loc de munca, participarea la masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca ori la programe de formare profesionala, oferite de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Fortei de Munca, şi sunt obligate sa respecte decizia Oficiului National pentru Refugiati în legatura cu comunitatea locala în care urmeaza sa primeasca un loc de munca şi sa îşi stabileasca resedinta.
(2) În cazul în care nu se respecta dispozitiile alin. (1), asistenta oferita de Oficiul National pentru Refugiati în vederea integrarii inceteaza.

SECTIUNEA a 2-a
Rolul autoritatilor administratiei publice locale

ART. 28
Dupa incheierea programului de integrare sau în momentul identificarii unui loc de munca, Oficiul National pentru Refugiati indruma persoana asistata catre comunitatea în care exista locuri de munca vacante şi o informeaza cu privire la modalitatea de a obtine o locuinta sociala, în conditiile legii.
ART. 29
(1) Autoritatile administratiei publice locale au obligaţia de a asigura, în limita resurselor disponibile, locuinte sociale persoanelor care au dobandit o forma de protectie în Romania şi care urmeaza sa se mute în comunitatea respectiva, în aceleasi conditii ca şi cetatenilor romani, chiar daca nu au stabilit domiciliul sau resedinta în localitatea respectiva.
(2) În situatia în care autoritatile administratiei publice locale nu pot asigura o locuinta sociala, beneficiarul formei de protectie poate inchiria o locuinta în cadrul comunitatii locale respective, pe baza de contract de inchiriere.
(3) Oficiul National pentru Refugiati subventioneaza chiria locuintei prevazute la alin. (2) cu pana la 50% din valoarea chiriei, în masura fondurilor disponibile, pentru o perioada de maximum un an.
(4) Nu fac obiectul subventionarii chiriei în conditiile alin. (3) contractele de inchiriere având ca obiect locuintele prevazute la art. 21 alin. (5).
ART. 30
Autoritatile administratiei publice locale au obligaţia de a sprijini accesul strainilor care au dobandit o forma de protectie în Romania la asistenta sociala şi medicala şi la educatie, în conditiile legii.

SECTIUNEA a 3-a
Rolul Oficiului National pentru Refugiati

ART. 31
Oficiul National pentru Refugiati din cadrul Ministerului Administratiei şi Internelor coordoneaza activitatea celorlalte institutii ale statului, autoritati ale administratiei publice locale şi organizatii neguvernamentale implicate în procesul de integrare a strainilor care au dobandit o forma de protectie în Romania şi monitorizeaza cazurile individuale.
ART. 32
(1) În fiecare an, nu mai tarziu de 1 iulie, Oficiul National pentru Refugiati inainteaza Ministerului Educatiei şi Cercetarii, Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, Agentiei Naţionale de Ocupare a Fortei de Munca, Ministerului Sănătaţii Publice, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Autoritatii Naţionale pentru Protectia Copilului şi Adoptie o nota privind numarul de persoane estimat sa beneficieze de activitatile în vederea integrarii, pentru anul urmator.
(2) Acest numar estimativ poate fi rectificat de catre Oficiul National pentru Refugiati daca circumstantele datorate evenimentelor din anul urmator necesita acest lucru.

CAP. 5
Asistenta cazurilor speciale

ART. 33
(1) Prin cazuri speciale, în sensul prezentei ordonante, se intelege strainii care au dobandit o forma de protectie în Romania şi care au potential redus de autointretinere, generat de factori de natura obiectiva şi independent de vointa sau dorinta acestora.
(2) Sunt considerate cazuri speciale:
a) persoanele cu handicap;
b) persoanele care au atins varsta pensionarii şi nu beneficiaza de pensie;
c) minorii neinsotiti;
d) victime ale torturii;
e) familii monoparentale cu copii minori.
ART. 34
(1) Cazurile prevazute la art. 33 alin. (2) lit. a), b), d) şi e) beneficiaza de acelasi regim de protectie prevazut de legislatia în vigoare pentru cetatenii romani aflati în situatii similare şi de asistenta oferita de institutiile statului cu atributii în aceste domenii.
(2) Oficiul National pentru Refugiati poate oferi cazare în centrele sale persoanelor vulnerabile prevazute la alin. (1) care nu necesita asistenta specializata şi care nu pot beneficia de o locuinta din partea institutiilor abilitate, în limita spatiilor şi fondurilor disponibile.
(3) Pentru motive bine intemeiate Oficiul National pentru Refugiati poate aproba prelungirea programului de integrare pentru persoanele prevazute la alin. (1) şi peste limita prevazuta la art. 20.
ART. 35
(1) Pentru minorii neinsotiti care au dobandit o forma de protectie în Romania se tine cont, în alegerea formei specifice de protectie, de interesul superior al copilului, care include şi mentinerea identitatii culturale.
(2) Minorii neinsotiti care au dobandit o forma de protectie în Romania sunt inclusi în sistemul de protectie a copilului, conform legislatiei în domeniu.
(3) Autoritatea Naţională pentru Protectia Copilului şi Adoptie dispune masurile necesare pentru adaptarea serviciilor oferite la nevoile specifice minorilor neinsotiti care au dobandit o forma de protectie în Romania.

CAP. 5^1
Activitati vizand facilitarea integrarii sociale pentru strainii care au dobandit drept de sedere în Romania şi pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene şi Spatiului Economic European

ART. 35^1
(1) Strainii care au dobandit drept de sedere în Romania şi cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene şi Spatiului Economic European beneficiaza, la cerere şi gratuit, de cursuri de invatare a limbii romane şi de sesiuni de acomodare culturala şi consiliere.
(2) Sesiunile de acomodare culturala se organizeaza în scopul familiarizarii persoanelor prevazute la alin. (1) cu traditiile, obiceiurile şi valorile culturii romane şi pentru oferirea de informatii practice privind societatea romaneasca.
ART. 35^2
(1) Cursurile de invatare a limbii romane prevazute la art. 35^1 alin. (1) sunt organizate de Ministerul Educatiei şi Cercetarii în colaborare cu Oficiul National pentru Refugiati şi urmaresc familiarizarea participantilor cu limba romana.
(2) Metodologia desfasurarii cursurilor de invatare a limbii romane prevazute la art. 35^1 alin. (1) se elaboreaza de Ministerul Educatiei şi Cercetarii.
(3) În situatia în care Ministerul Educatiei şi Cercetarii nu dispune de spatii corespunzatoare desfasurarii cursurilor de invatare a limbii romane, Oficiul National pentru Refugiati pune la dispozitie spatiile necesare în sediile centrelor teritoriale.
(4) La finalul cursului de invatare a limbii romane, o comisie desemnata de Ministerul Educatiei şi Cercetarii evalueaza nivelul de cunostinte al participantilor şi elibereaza un certificat de participare.
(5) Certificatele prevazute la alin. (4) nu pot fi utilizate de persoanele prevazute la art. 35^1 alin. (1) în vederea inscrierii în sistemul de invatamant.
ART. 35^3
(1) Sesiunile de acomodare culturala prevazute la art. 35^1 alin. (1) se organizeaza de Oficiul National pentru Refugiati.
(2) Sesiunile de acomodare culturala se realizează de personalul specializat al Oficiului National pentru Refugiati în spatiile special amenajate în centrele teritoriale şi trebuie adaptate la nevoile individuale ale participantilor.
(3) Persoanele prevazute la art. 35^1 alin. (1) pot beneficia o singura data de sesiunile de acomodare culturala şi de cursurile de invatare a limbii romane.
ART. 35^4
(1) În cadrul centrelor teritoriale ale Oficiului National pentru Refugiati se infiinteaza birouri de informare şi consiliere în cadrul cărora persoanele prevazute la art. 35^1 alin. (1) pot beneficia, la cerere, de informare şi consiliere privind drepturile lor în Romania şi modalitatile concrete de exercitare a acestor drepturi.
(2) Posturile necesare pentru înfiinţarea birourilor de informare şi consiliere se asigura, prin redistribuire, din numarul maxim de posturi aprobat Ministerului Administratiei şi Internelor.
(3) Cheltuielile necesare pentru înfiinţarea şi functionarea birourilor de informare şi consiliere se asigura din creditele bugetare aprobate Ministerului Administratiei şi Internelor.
(4) În vederea realizarii în bune conditii a activitatii de informare şi consiliere, Oficiul National pentru Refugiati coopereaza cu Autoritatea pentru Straini, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, Ministerul Educatiei şi Cercetarii, Ministerul Sănătaţii Publice, Ministerul Afacerilor Externe, autoritatile administratiei publice locale, organizatiile internationale şi organizatiile neguvernamentale.
ART. 35^5
Oficiul National pentru Refugiati poate contracta, în conditiile legii, în functie de numarul de beneficiari şi în masura fondurilor disponibile, serviciile organizatiilor neguvernamentale în vederea organizarii sesiunilor de acomodare culturala, consiliere şi invatare a limbii romane pentru persoanele prevazute la art. 35^1 alin. (1) şi pentru strainii care au dobandit o forma de protectie în Romania.

CAP. 6
Bugetul

ART. 36
În functie de numarul de persoane estimat în fiecare an, potrivit art. 32 alin. (1), Oficiul National pentru Refugiati propune includerea în buget a fondurilor necesare desfasurarii activitatilor proprii prevazute de prezenta ordonanta, pentru integrarea strainilor care au dobandit o forma de protectie în Romania.
ART. 37
Prevederile art. 36 se aplica în mod corespunzator şi Ministerului Educatiei şi Cercetarii, Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei şi Ministerului Sănătaţii Publice.
ART. 38
(1) În vederea desfasurarii în bune conditii a activitatilor prevazute în programele de integrare, institutiile care au competente, potrivit prezentei ordonante, în cadrul acestor programe pot sa apeleze la servicii oferite de interpreti şi experti, în conditiile legii.
(2) Plata serviciilor prevazute la alin. (1) se realizeaza, în conditiile prevazute de lege, din fondurile destinate activitatilor de integrare a strainilor care au dobandit o forma de protectie în Romania, cuprinse în bugetele institutiilor respective.

CAP. 7
Dispozitii finale şi tranzitorii

ART. 39
(1) Pentru realizarea obiectivelor prezentei ordonante, în cadrul Oficiului National pentru Refugiati se infiinteaza o structura specializata de integrare.
(2) Atributiile structurii specializate de integrare şi organigrama acesteia se aproba prin ordin al ministrului administratiei şi internelor.
ART. 40
Oficiul National pentru Refugiati impreuna cu celelalte institutii publice competente coopereaza, potrivit competentelor, cu organizatiile neguvernamentale şi cu organizatiile internationale pentru identificarea resurselor financiare suplimentare necesare derularii programelor de integrare a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere în Romania şi a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spatiului Economic European.
ART. 41
În masura fondurilor disponibile, Oficiul National pentru Refugiati poate realiza sau contracta, în conditiile legii, studii cu privire la procesul de integrare a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere în Romania şi a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spatiului Economic European şi poate promova campanii de informare şi sensibilizare a opiniei publice.
ART. 42
La articolul 53 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002*) privind organizarea şi functionarea sistemului de asigurări sociale de sanatate, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu urmatorul cuprins:
"(5) Strainii cărora li s-a acordat una dintre formele de protectie prevazute la art. 1 lit. a) şi b) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiatilor în Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/2001, cu modificarile ulterioare, sunt obligaţi, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa plateasca contributia legala incepand cu data obtinerii respectivei forme de protectie.
(6) Strainii cărora li s-a acordat, anterior intrarii în vigoare a ordonantei privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie în Romania, una dintre formele de protectie prevazute la art. 1 lit. a) şi b) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/2001, cu modificarile ulterioare, sunt obligaţi, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa plateasca contributia legala incepand cu data intrarii în vigoare a ordonantei privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie în Romania."
------------
*) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 a fost abrogata prin Legea nr. 95/2006.

ART. 43
Articolul 39 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiatilor în Romania, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, aprobata şi modificata prin Legea nr. 323/2001, cu modificarile ulterioare, se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
"ART. 39
Ministerul Administratiei şi Internelor, prin intermediul Oficiului National pentru Refugiati, impreuna cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei şi cu celelalte institutii publice competente, initiaza şi deruleaza, în conditiile legii, programe pentru integrarea sociala a strainilor care au dobandit una dintre formele de protectie prevazute la art. 1 lit. a) şi b)."
ART. 44
Prezenta ordonanta intra în vigoare la 90 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 45
În vederea aplicarii prezentei ordonante, Ministerul Administratiei şi Internelor, impreuna cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, Ministerul Educatiei şi Cercetarii şi Ministerul Sănătaţii Publice, elaboreaza normele metodologice, care se aproba prin hotarare a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei ordonante în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 46
Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.191/2001 privind aprobarea Programului special pentru integrarea socioprofesionala a strainilor care au dobandit statutul de refugiat în Romania, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 815 din 18 decembrie 2001.

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!