Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - În atenția tuturor prescriptorilor și a farmaciilor

În atenția tuturor prescriptorilor și a farmaciilorAdrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 19.07.2019 4,7315 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 19.07.2019 4,2103 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=494 in 05.06.2014

ÎN ATENȚIA TUTUROR PRESCRIPTORILOR ȘI A FARMACIILOR

Prin prezenta vă informăm ca, începând cu data de 06.06.2014 intra în vigoare Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 656/359/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/ 2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi tară contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu modificările şi completările ulterioare.

Formularele de prescripţie medicala on-line şi off-line prescrise anterior intrării în vigoare a ordinului mai sus menţionat pot fi eliberate de farmacii în termenul de valabilitate al acestora, cu respectarea prevederilor actului normativ mai sus menţionat şi a prevederilor din anexa nr. 36 la Ordinul MS/CNAS nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015.


Presedinte-Director General,
Ec. Viorel DEGHID

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!