Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Cum dovedesc calitatea de asigurat?

Cum dovedesc calitatea de asigurat?Adrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 17.07.2019 4,7345 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 17.07.2019 4,2201 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=47 in 27.04.2009

CUM DOVEDESC CALITATEA DE ASIGURAT?

Documente justificative care trebuie prezentate, la cerere, caselor teritoriale de asigurări de sanatate, respectiv Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucuresti, în vederea eliberarii dovezii privind calitatea de asigurat:

Copii în varsta de pana la 14 ani - Certificat de nastere.

Copii de la 14 la 18 ani - Carte de identitate.

Tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 şi 26 de ani daca nu realizează venituri din munca - Act de identitate şi adeverinta de elev sau carnetul de elev vizat la zi şi declaraţie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu a realizat venituri din munca sau document eliberat de organul fiscal teritorial din care sa rezulte ca nu are venituri din munca.

Absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni - Act de identitate şi un act din care sa rezulte absolvirea liceului.

Studentii daca nu realizează venituri din munca - Act de identitate, declaraţie pe proprie raspundere privind faptul ca nu realizează venituri din munca şi adeverinta de student sau legitimatia de student vizata la zi.

Tinerii cu varsta de pana la 26 de ani  care provin din sistemul de protectie a copilului şi nu realizează venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social - Act de identitate, act doveditor ca provine din sitemul de protectie a copilului, declaraţie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca se afla în ingrijirea altei persoane şi a documentelor eliberate de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizează venituri impozabile si/sau nu este beneficiar de ajutor social.

Salariati -  Act de identitate şi adeverinta eliberata de angajator care poarta viza casei de asigurări de sanatate şi declaraţie pe proprie raspundere din care sa razulte ca în ultimii 5 ani nu a realizat alte venituri impozabile.

Persoane fizice autorizate (PFA) - Act de identitate şi dovada ultimei plăţi la FNUASS.

Asociati sau Administratori la societati comerciale - Act de identitate şi dovada achitarii contribuţiei calculata asupra veniturilor impozabile (dividende, respectiv indemnizatii de administrare stabilite de AGA).

Persoane care beneficiaza de indemnizatie de somaj - Act de identitate şi carnetul si/sau adeverinta eliberata de - AJOFM.

Persoanele fizice fara venit obligate sa se asigure - Act de identitate şi ultima chitanta de plată în care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a platit.

Pensionarii - Act de identitate, fotocopie după decizia de pensionare, şi ultimul cupon/talon de pensie.

Beneficiar de ajutor social - Act de identitate şi adeverinta eliberata de primarie din care sa rezulte se incadreaza în categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social conform Legii nr. 416/2001.

Persoane cu handicap - Act de identitate, certificat de incadrare intr-un grad de handicap, vizat periodic, şi documentul eliberat de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizează venituri impozabile.

Asigurarea de sanatate facultativa (membrii misiunilor diplomatice, cetatenii straini şi apatrizii care se afla temporar în tara şi nu au solicitat viza de lunga sedere, cetatean roman cu domiciliul în strainatate care se afla temporat în tara) - Act de identitate şi dovada calitatii de asigurat se face cu ultima chitanta de plată în care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a efectuat plata.

Beneficiari legi speciale (Decretul Lege nr. 118/1990: veteran de razboi, erou-martir al revolutiei, etc.) - Act de identitate, un document doveditor care sa incadreze persoana în una din categoriile enumerate, eliberat de institutia abilitata sa elibereze acest act (vezi mai jos) şi document eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizează venituri impozabile, altele decât cele din pensii.
    sageataDetinutii politici - Certificatul din care reiese ca sunteti incadrat în prevederile Legii nr. 118/1990.
    sageataEroii Revolutiei din decembrie 1989 - Certificatul de erou al Revolutiei.
    sageataVeterani de razboi - Legitimatia de veteran.

Femeile insarcinate, daca nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara - Act de identitate, adeverinta medicala şi documentul eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizează venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, ca realizează venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.

Lauzele, daca nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara - Act de identitate, certificatului de nastere a copilului şi documentul eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizează venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, ca realizează venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.

Persoanele care se afla în concediu pentru cresterea copilului - Act de identitate şi decizia emisa de directiile teritoriale de munca, familie şi egalitate de sansa şi ultimul talon de plată a indemnizatiei de crestere a copilului.

Persoanele care se afla în concediu medical pentru incapacitate temporara de munca - Act de identitate şi adeverinta emisa de angajator.

Bolnavii cu afectiuni incluse în programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sănătaţii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizează venituri din munca, pensie sau din alte surse - Act de identitate şi adeverinta medicala eliberata de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sanatate care sa ateste boala inclusa în programele nationale de sanatate şi document eliberat de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizează venituri impozabile.

Personalul monahal al cultelor recunoscute daca nu realizează venituri din munca, pensie sau din alte surse - Act de identitate şi adeverinta eliberata de Ministerul Culturii şi Cultelor prin institutiile subordonate şi document eliberat de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizează venituri impozabile.

Coasiguratul - Act de identitate şi un document care atesta calitatea de asigurat a persoanei în intretinerea careia se gaseste coasiguratul, document care sa ateste relatia de rudenie sau casatorie, declaraţie pe proprie raspundere ca nu realizează venituri impozabile sau document eliberat de organul fiscal teritorial din care sa rezulte ca nu realizează venituri impozabile şi declaraţie pe proprie raspundere a persoanei asigurate prin care declara ca are în intretinere persoana coasigurata. Pot fi coasigurati numai urmatoarele categorii de persoane sotul, sotia şi parintii fara venituri proprii, aflati în intretinerea unei persoane asigurate.

Persoanele care se afla în executarea masurilor prevazute în art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi pentru persoanele care se afla în perioada de amanare sau de intrerupere a executării pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri - Adeverinta emisa de institutiile din subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane şi se afla în timpul procedurii necesare stabilirii identitatii - Act de identitate (daca e stabilită identitatea persoanei) şi adeverinta eliberata de institutiile din subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din care sa rezulte ca se afla în aceasta situatie.

Cetatenii straini şi apatrizii care au solicitat şi obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul în Romania - Act de identitate (pasapoarte) şi document eliberat de casa de asigurări de sanatate.

Cetatenii straini care au domiciliul în stainatate - Act de identitate (pasapoarte) şi cardul european de asigurări de sanatate.Nu uitati!
    sageataChiar daca sunteti neasigurat aveti dreptul la servicii medicale de urgenta gratuit şi beneficiati de pachetul minimal de servicii medicale, fara a face dovada calitatii de asigurat.
    sageataCalitatea de asigurat şi drepturile de asigurare inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere în Romania.

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!