Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de Presedinte-Director General

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de Presedinte-Director GeneralAdrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 17.07.2019 4,7345 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 17.07.2019 4,2201 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=393 in 04.12.2012

ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate anunţa organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Presedinte-Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş pe data de 23.01.2012.

În temeiul Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - TITLUL VIII "Asigurări sociale de sanatate", cu modificările şi completările ulterioare, ale HGR Nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, ale HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi Ordinul preşedintelui CNAS nr. 15/2008 privind aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora, cu modificările şi completările ulterioare,

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu sediul în Bucureşti, Calea Călăraşilor nr. 248, bl.S 19, sector 3, organizează concurs în perioada 23-25.01.2013, la sediul CNAS - Sala de Consiliu, pentru ocuparea postului vacant de Preşedinte - Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş.

Termenul limită de depunere a dosarelor la CNAS este data de 18.12.2012 (inclusiv), până la ora 17:00.

Concursul va consta într-o probă scrisă ce se va desfăşura în data de 23.01.2013, începând cu ora 10:00 şi interviul ce se va desfăşura în data de 25.01.2013, începând cu ora 10:00.

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are capacitate de exercitiu deplina;
b) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;
c) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
d) nu a fost sanctionata pentru incalcarea dispozitiilor legale în domeniul fiscal;
e) are cetatenia romana şi domiciliul în Romania;
f) are calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sanatate;
g) indeplineste conditiile de studii şi vechime potrivit cerintelor postului,  respectiv:
    sageatapregatire de baza: studii superioare de lunga durata, dovedite cu diploma de licenta;
    sageatapregatire complementara/manageriala în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sanatate: cursuri de perfectionare / specializari / competente / master / doctorat;
    sageatavechime în specialitate - minim 5 ani;
    sageataactivitate desfasurata în management de minimum 3 ani.

Relatii suplimentare privind conditiile de participare la concurs, actele necesare inscrierii şi bibliografia de concurs (vezi link-ul de mai jos) se pot obtine la sediul CNAS,  respectiv la sediul CAS Maramureş, unde acestea sunt afisate, pe pagina de internet www.casmm.ro, precum şi la Direcţia Resurse Umane, Salarizare şi Evaluare Personal a CNAS, telefon 0372.309.240


Presedinte-Director General,
Ec. Alexandru BONDREsageataAnunt şi Bibliografie Fisier PDFDaca nu vizualizati fisierele Download Adobe AcrobatReader PDF atasate atunci click aici pentru Download Adobe Reader

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de Presedinte-Director GeneralAdrian Madaras

© 2001-2019 Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş, toate drepturile rezervate. 
eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!