Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - În atenţia persoanelor fizice care realizează venituri impozabile din profesii libere, activităţi independente si alte venituri impozabile

În atenţia persoanelor fizice care realizează venituri impozabile din profesii libere, activităţi independente si alte venituri impozabileAdrian Mararas

Avem 1416 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 23.08.2019 4,7216 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 23.08.2019 4,2706 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=375 in 24.02.2012

ÎN ATENŢIA PERSOANELOR FIZICE CARE REALIZEAZĂ VENITURI IMPOZABILE DIN PROFESII LIBERE, ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE SI ALTE VENITURI IMPOZABILE

În atenţia persoanelor fizice care realizează venituri impozabile din profesii libere, activităţi independente, agricultură şi silvicultură, cedarea folosinţei bunurilor, dividende, dobânzi, drepturi de proprietate intelectuală sau alte tipuri de venituri supuse impozitului pe venit.

Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş, în temeiul art. 215 alin 3 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare.

Vă aduce la cunoştinţă obligativitatea depunerii declaraţiilor privind obligaţiile de constituire şi plată la F.N.U.A.S.S. datorate de alte persoane decât cele care desfăşoară activitate în baza unui contract individual de muncă, conform anexei nr. 5*1 din Ordinul preşedintelui CNAS nr. 617/2007 sau prin programul informatic pe care puteţi să-l accesaţi pe internet la pagina www.casmm.ro. Declaraţiile se pot depune şi pe suport electronic şi anume pe CD sau stick de memorie.

Menţionăm faptul că declaraţia se va depune anual la casa de asigurări de sănătate aleasă în mod liber,până la primul termen de plată, pentru anul fiscal în curs.

Persoanele care realizează venituri impozabile din activităţi independente virează trimestrial contribuţia calculată la venitul estimat, până la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru. În situaţia în care venitul este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară şi este singurul venit asupra căruia se calculează contribuţia, atunci aceasta se calculează la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară lunar.

La finele anului diferenţele rămase de achitat, calculate în raport cu decizia de impunere anuală, se plătesc în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere. După expirarea celor 60 de zile, pentru sumele datorate şi rămase neachitate, se percep dobânzi şi penalităţi de întârziere conform Codului de procedură fiscală.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate poate fi achitată în contul Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş, simbol RO90TREZ4362621050302XXX deschis la Trezoreria Baia Mare, prin mandat poştal de la toate oficiile poştale, prin ordin de plată, la casieria instituţiei noastre cât şi la oficiile teritoriale Sighetu Marmaţiei şi Vişeu de Sus. Întrucât obligaţia de plată îi revine persoanei care realizează venituri impozabile plata se va efectua pe CNP-ul persoanei şi nu pe Codul Unic de Înregistrare.


Presedinte-Director General,
Dr. Alexandru DEAC

În atenţia persoanelor fizice care realizează venituri impozabile din profesii libere, activităţi independente si alte venituri impozabileAdrian Madaras

© 2001-2019 Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş, toate drepturile rezervate. 
eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!