Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Instruire si preventie pentru o viata sanatoasa

Instruire si preventie pentru o viata sanatoasaAdrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 19.07.2019 4,7315 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 19.07.2019 4,2103 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=372 in 05.06.2012

INSTRUIRE SI PREVENTIE PENTRU O VIATA SANATOASA

Pentru sprijinirea proiectului "Instruire şi prevenţie pentru o viaţă sănătoasă", derulat de Ministerul Sănătăţii, vă informăm că se face face selecţia a 7332 de medici pentru implementare şi care vor fi instruiti în cadrul proiectului mai sus menţionat:

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor"
Domeniul major de intervenţie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii"

Se acorda 18 puncte EMC pentru participarea la curs

• termenul pentru înscrieri s-a prelungit până la 30 iunie 2012, orele 24.00

• procedura de înscriere a fost simplificată: se trimite electronic doar Formularul de înscriere (Anexa 4) completat integral, semnat şi scanat urmând ca la desfăşurarea cursurilor de instruire participanţii să prezinte şi celelalte documente: recomandarea, CV-ul Europass semnat şi diplomele în original şi în copii semnate de aplicant, pentru certificarea conformităţii cu originalul.

• încetează înscrierile în data de 20 mai, orele 24:00 pentru cele 220 locuri pentru cursanţii în specialitatea Medicină de Laborator deoarece au fost ocupate;  

• Formularul pentru CV-ul Europass (în format word 2010 sau 2003) se poate descarca de aici http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions  împreună cu instructiunile de completare (format pdf). Dacă doriţi puteţi consulta şi un CV gata completat spre exemplificare, pe care îl puteţi descărca de aici: http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/examples

• au încetat înscrierile în data de 15 aprilie, orele 16:00 pentru cele 41 locuri pentru cursanţii în specialitatea Sănătate Publică/Epidemiologie deoarece au fost ocupate.

• au încetat înscrierile în data de 15 martie, orele 16.00 pentru cele 132 locuri pentru instructori.

• au încetat înscrierile în data de 15 martie, orele 16.00 pentru cele 81 locuri pentru cursanţii în specialitatea Anatomie Patologică deoarece au fost ocupate.


Proiectul POSDRU/63/3.2/S/20596 "Instruire şi prevenţie pentru o viaţă sănătoasă"

Anunţ recrutare 132 medici specialişti instructori şi 7200 medici specialişti participanţiMinsterul Sănătății derulează proiectul POSDRU/63/3.2/S/20596 Instruire şi prevenţie pentru o viaţă sănătoasă, împreună cu partenerii:
• Institutul Naţional de Sănătate Publică;
• Colegiul Medicilor din România;
• Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti;
• Institutul Oncologic "Prof Dr I Chiricuţă" Cluj-Napoca;
• Centro di Riferimento Oncologico (C.R.O.) di Aviano (Institutul de Cancer Aviano - Italia)

Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de formare a profesioniştilor din sistemul sanitar pentru a răspunde noilor priorităţi ale politicilor şi programelor de sănătate, urmârind creşterea gradului de adaptabilitate şi formare a lor, prin dobândirea de cunoştinţe necesare pentru asigurarea implementării unor programe de screening eficient pentru cancerul de col uterin, colon şi sân.

Grupul ţintă al proiectului este format din 7.332 medici instruiţi pentru implementarea programelor de screening eficient pentru cancerul de col uterin, colon şi sân.

Grupul ţintă va fi instruit în cadrul activităţii nr. 5 "Instruirea şi formarea medicilor implicaţi în derularea Programelor de Screening", astfel:
sageatapartenerii Ministerului Sănătăţii în cadrul proiectului, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti şi Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca, vor instrui 132 medici specialişti (84 medici specialiști Medicină de Familie şi 48 medici specialişti, specialităţilesageataAnatomie Patologică 4, Medicină de Laborator 8, Sănătate Publică/Epidemiologie 2, Radiologie-Imagistică Medicală şi Medicină Nucleară 10, Obstetrică Ginecologie 16 şi Gastroenterologie 8);
sageatacei 132 de medici specialişti instruiţi, devin instructori pentru 7.200 medici: 6.000 medici specialitate Medicină de Familie şi 1.200 medici specialişti - 80 Anatomie Patologică, 220 Medicină de Laborator, 40 Sănătate Publică/Epidemiologie, 260 Radiologie-Imagistică Medicală şi Medicină Nucleară, 400 Obstetrică Ginecologie şi 200 Gastroenterologie;

În cadrul proiectului se selectează 132 medici specialişti (84 medici specialişti Medicină de Familie şi 48 medici specialişti, specialităţilesageataAnatomie Patologică 4, Medicină de Laborator 8, Sănătate Publică/Epidemiologie 2, Radiologie-Imagistică Medicală şi Medicină Nucleară 10, Obstetrică Ginecologie 16 şi Gastroenterologie 8), care au următoarele responsabilităţi:
• asigură instruirea grupelor de participanţi în judeţele/regiunile alocate;
• sprijină activităţile proiectului în judeţul/regiunea în care instruieşte;
• asigură monitorizarea proiectului la nivel judeţean şi regional;
• furnizează rapoarte lunare asupra activităţii sale.
Cei 48 de instructori medici specialişti vor avea disponibilitate de deplasare, în cele 8 regiuni de dezvoltare a României.
Cei 84 de instructori medici specialişti Medicină de familie vor avea disponibilitate de deplasare, în unul din cele 42 judeţe.

Sesiunile aferente fiecărui judeţ în parte sunt estimative, numărul final al acestora stabilindu-se în funcţie de numărul de medici ce vor dori participarea la instruire.
Numărul de medici specialişti ce aparţin unei regiuni sau unui judeţ este estimativ, acesta stabilindu-se în funcţie de candidaturile depuse.

Criteriile de selecţie pentru 132 medici specialişti instructori, aşa cum au fost elaborate de Colegiul Medicilor din România, partener în proiect;

sageataStudii universitare - Facultatea de Medicină;
sageataSă fie medici specialişti şi/sau primari în domeniile specialităţilor medicale identificate;
sageataSă aibă competenţele profesionale specifice, certificate în conformitate cu reglementările în vigoare, care să acrediteze implicit dreptul de liberă practică pentru respectiva calificare;
sageataSă fie cadru didactic sau formator acreditat în domeniul corespondent celui în care urmează să facă instruirea;
sageataSă fie disponibil de a fi instruit şi de a fi instructor;
sageataSă aibă în dotare (sau să aibă acces la) aparatura necesară pentru derularea programelor de formare, corespunzător fiecarui tip de screening;
sageata Performanţa profesională; abilităţile în managementul formabililor; spiritul de inovaţie; spiritul de echipă; abilităţile de comunicare; abilităţile de formare în relaţia medic-pacient reprezintă un plus în situaţia în care pot fi demonstrate.


În cadrul proiectului se selectează şi 7200 medici specialişti
sageata6000 medici specialişti Medicină de Familie şi
sageata1.200 medici specialişti - 80 Anatomie Patologică, 220 Medicină de Laborator, 40 Sănătate Publică/Epidemiologie, 260 Radiologie-Imagistică Medicală şi Medicină Nucleară, 400 Obstetrică Ginecologie şi 200 Gastroenterologie.

Criteriile de selecţie pentru 7200 medici specialişti - participanţi, aşa cum au fost elaborate de Colegiul Medicilor din România, partener în proiect;

sageataDisponibilitatea fiecarui participant;
sageataPropunerea sau numirea din partea conducătorului unității unde lucrează medicul specialist.

Criterii specifice în funcţie de tipul de screening pentru 1200 medici specialişti - 80 Anatomie Patologică, 220 Medicină de Laborator, 40 Sănătate Publică/Epidemiologie, 260 Radiologie-Imagistică Medicală şi Medicină Nucleară, 400 Obstetrică Ginecologie şi 200 Gastroenterologie.

Competenţa necesară efectuării tehnicilor cerute de fiecare tip de screening (specialitate, atestate de studii complementare, experienţa în portofoliu profesional individual).

Pentru cancerul de col:
sageatamedici specialişti sau primari Obstetrică Ginecologie;
sageatamedici specialişti sau primari Anatomie Patologică şi Medicină de Laborator.

Pentru cancerul de sân:
sageatamedici specialişti sau primari Radiologie Imagistică Medicală, cu atestat Senologie;

Pentru cancerul colo-rectal:
sageatamedici specialişti sau primari Gastroenterologie cu atestat de studii complementare în Endoscopie Digestiva Diagnostica (EDD ) şi/sau terapeutica;
sageatamedici specialişti Anatomie Patologică

Numărul de medici specialişti ce aparţin unei regiuni sau unui judeţ este estimativ, acesta stabilindu-se în funcţie de candidaturile depuse.


Informaţii utile pentru participanţi

1. Aşteptăm aplicaţiile dumneavoastră
sageataformular de înscriere (anexa 4) completat, semnat şi scanat;
sageatascrisoare de recomandare din partea conducătorului unităţii în care lucrează medicul specialist, (de la Colegiul Medicilor, Direcţia de Sănătate Publică) semnată şi scanată;
sageataCV format european (Cveuropass), în limba română, semnat şi scanat;
sageatadocumentele justificative (copia diplomei de licenţă, copia diplomei de competenţă, etc)

TERMEN LIMITĂ până cel târziu 30 iunie 2012, orele 24:00, la următoarele adrese de e-mail:

selectie132medicispecialistiinstructori@ms.ro

selectie1200medicispecialisti@ms.ro

selectie6000medicispecialistimedicinafamilie@ms.ro

Doar candidaţii selecţionati vor fi contactaţi.
Selecţia se va realiza după principiul "primul venit, primul aprobat".

2. Costurile aferente implementării cursurilor de instruire (cazare, transport şi masă pentru participanţi) sunt asigurate din bugetul proiectului, după cum urmează
:
Cazare: hotel de 3 stele;

Masă: mic dejun, dejun şi cină pentru toate zilele de instruire - 3 zile ;

Decontarea transportului dus-întors pentru participanţi se va face astfel:
sageata7,5 l benzină/100 km cu documente justificative şi ordin de deplasare/delegaţie completată, semnată şi ştampilată de angajator, cu precizarea "Se deplasează cu auto propriu";
sau
sageatabilet de tren/ autobuz/ microbuz dus - întors în original însoţit de ordin de deplasare/delegaţie completată, semnată şi ştampilată de angajator. În cazul în care deplasarea se face cu vagon de dormit, delegaţia va include precizarea "Se deplasează cu vagon de dormit.

Exemplu de calcul pentru o distanţă de 300 km:
localitatea x-locaţie instruire-localitatea x = 300 km. 300 km x 7,5% = 22,5 litri. Numărul de litri rezultat se înmulţeşte cu preţul unui litru de benzină de pe bon şi rezultă suma de decontat în numerar, la faţa locului, în ultima zi de curs.
Transportul feroviar se decontează clasa a II pentru distanţe mai mici de 300 km şi clasa I pentru distanţe mai mari de 300 km, conform HG 1860/2006.

3. Locaţiile unde se vor desfăşura cursurile sunt menţionate în tabelul următor:
-pentru cei 132 instructori la Braşov sau Sibiu;
-pentru cei 6000 medici specialitatea Medicină de familie în capitalele de judeţ;
-pentru cei 1200 medici în cele 8 regiuni;

4. Pentru buna desfăşurare a sesiunilor de instruire recomandăm fiecărui potenţial participant să evite situaţia de a fi însoţit de alte persoane. În cazuri excepţionale, când acest lucru nu este posibil, dorim să fie înţeles faptul că aceste persoane îşi asumă riscurile ce ar putea fi generate de acest fapt, iar costurile de cazare şi masă aferente însoţitorilor vor fi plătite separat, de participant.

5. Motivarea participantilor prin:
o Creditele EMC (18 credite Educaţie Medicală Continuă/3 zile);
o Promovarea activităţilor de screening (activităţile 6 şi 7 din proiect);
o pentru instructori, remuneraţie pentru cele trei zile de predare.

6. Pentru nelămuriri vă rugăm să contactaţi echipa Ministerului Sănătăţii formata din consilierii Mariana Postolache 021 3072 663 şi Gabriela Bică 021 30 72 511 în intervalul orar 10:00-14:00.


Anexa 1Numărul estimativ de instructori şi participanţi pentru specialitatea Medicină de Familie pentru fiecare judeţ


Judeţul -Instructori-Medicină de Familie/Observaţii Participanţi
Alba 2 130
Arad 2 150
Argeş 2 210
Bacău 2 180
Bihor 2 320
Bistriţa Năsăud 2 85
Botoşani 0, au fost comasate cu cele din judetul Suceava 100
Brăila 2 85
Braşov 2 190
Buzău 2 120
Călăraşi 2 70
Caraş Severin 2, au fost comasate cu cele din județul Hunedoara 100
Cluj 2 230
Constanţa 2 240
Covasna 2 65
Dâmboviţa 2 140
Dolj 4, au fost comasate cu cele din judeţul Olt 250
Galaţi 2 75
Giurgiu 2 75
Gorj 2 130
Harghita 2 75
Hunedoara 0, au fost comasate cu cele din judetul Caraş Severin 150
Ialomiţa 2 70
Iaşi 2 250
Ilfov 2 80
Maramureş 2 110
Mehedinţi 2 150
Mureş 2 200
Neamţ 2 170
Olt 0, au fost comasate cu cele din judeţul Dolj 150
Prahova 2 270
Sălaj 2 110
SatusageataMare 0, se folosesc instructori din Sălaj/ sau invers 80
Sibiu 2 140
Suceava 2 175
Teleorman 2 110
Timiş 2 300
Tulcea 0, se folosesc instructori din Vrancea/ sau invers 55
Vaslui 2 100
Vâlcea 2 190
Vrancea 2 35
M. Bucureşti 10 500
Total 84 6000


ANEXA 2Numărul estimativ de instructori şi participanţi pentru specialităţile implicate în screening - Anatomie Patologică, Gastroenterologie, Medicină de Laborator, Obstetrică Ginecologie, Radiologie-Imagistică Medicală şi Sănătate Publică

Specialitate /Instructori /Participanţi
Sănătate Publică/ 2 /40
Anatomie Patologică /4 /80
Medicină de Laborator/8/ 220
Radiologie-Imagistică Medicală/10 /260
Obstetrică Ginecologie/16 /400
Gastroenterologie/8/200
Total/48 /1200Daca nu vizualizati fisierele Download Adobe AcrobatReader PDF atasate atunci click aici pentru Download Adobe Reader

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!