Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Examen in vederea promovarii in grad profesional superior

Examen in vederea promovarii in grad profesional superiorAdrian Mararas

Avem 1416 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 23.08.2019 4,7216 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 23.08.2019 4,2706 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=358 in 26.10.2011

EXAMEN IN VEDEREA PROMOVARII IN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş organizeaza examen/concurs în vederea promovarii în grad profesional superior pentru:

sageatad-nul Bocai Liviu Marian - din consilier asistent în consilier principal ;
sageatad-na Vasc Diana - din consilier principal în consilier superior;
sageatad-na Fage Adriana - din consilier principal în consilier superior.

Concursul va avea loc la sediul CAS Maramureş astfel:
sageatain data de 25.11.2011, ora 10:00 - proba scrisa,
sageatain data de 28.11.2011, ora 14:00 - proba interviu.

Conditiile de participare:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999 republicata, privind Statutul functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de concurs vor fi depuse pana în data de 15.11.2011 şi contin în mod obligatoriu:
a) copie de pe canetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane în vederea atestarii vechimii în gradul profesional din care se promoveaza;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
c) formularul de inscriere.

Bibliografia este atasata prezentului anunţ iar informatii suplimentare pot fi solicitate de la Compartimentul RU al CAS Maramureş.


Presedinte-Director General,
Dr. Alexandru DEAC


Bibliografie pentru promovarea în grad profesional din consilier principal în consilier superior în cadrul Serviciului Planificare, Contractare, Decontare Medicina Primara şi Stomatologie, Card National de Sănătate1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata.

3. Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Titlul VIII,cu modificările şi completările ulterioare.

4. HGR nr.1389/ 2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012.

5. Ordinul nr. 864/ 538/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012.

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!