Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Politica de securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Politica de securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personalAdrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 17.07.2019 4,7345 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 17.07.2019 4,2201 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=337 in 29.01.2007

POLITICA DE SECURITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menţionate în continuare, în scopuri legitime.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

1. PRINCIPII ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

sageata Notificarea: Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal fiind înregistrat cu nr. 301 din 28.01.2007;
sageataLegalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credinţă şi se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale;
sageataScopul bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;
sageata Confidenţialitatea: Persoanele care prelucrează, în numele unei instituţii, date cu caracter personal au prevăzut în contractul de munca şi în fisa postului o clauza de confidenţialitate;
sageataConsimţământul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile menţionate în Legea nr. 677/2001 şi alte date prevăzute de acte normative;
sageataInformarea: Persoana este informată de către instituţia care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
sageataStocarea: Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.
sageataProtejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
sageataSecuritatea: Măsurile tehnice şi organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat (accesul la bazele de date a utilizatorilor se face pe bază de nume utilizator şi parolă fiind reglementat prin roluri şi drepturi pe modulele SIUI şi ERP). Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejată prin firewall monitorizat de CNAS şi STS precum şi de soluţii antivirus actualizat permanent.

2. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

sageatadreptul de a obţine de la Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş;
sageata dreptul de a obţine de la Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş, la cerere şi în mod gratuit rectificarea sau actualizarea în special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;
sageatadreptul de a obţine de la Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş, la cerere şi în mod gratuit transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 677/2001;
sageatadreptul de a obţine de la Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş, la cerere şi în mod gratuit notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operaţiuni efectuate conform pct. 2) sau 3), dacă aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un effort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;
sageata dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; în caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;
sageatadreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost încălcate.

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 persoana vizată se poate adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.

3. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş certifică faptul că îndeplineşte cerinţele minime de securitate a datelor cu caracter personal.

Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru mai multe detalii şi informaţii orice persoană interesată se poate adresa:

Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Str. Olari, nr. 32, Sector 2, Bucureşti
Telefon: (021) 252.58.88 Fax: (021) 252.57.57
Web: http://www.dataprotection.ro/
E-mail: anspdcp@dataprotection.rosageataCasa de Asigurări de Sănătate Maramureş este operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 301 din 27.01.2007

* Politica de securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică şi furnizorilor de servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu, recuperare medicală şi dispozitive medicale care se găsesc în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş şi altor beneficiari ai acestor date (CNAS, ANAF etc.).
** Prezenta politică de securitate este publică şi se va afişa pe website-ul www.casmm.ro şi poate fi modificată fără preaviz.

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!