Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Ordin comun MS si CNAS Nr. 60/32 din 27 ianuarie 2006-partea III-actualizata-

Ordin comun MS si CNAS Nr. 60/32 din 27 ianuarie 2006-partea III-actualizata-Adrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 17.07.2019 4,7345 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 17.07.2019 4,2201 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=31 in 13.09.2007

ORDIN COMUN MS SI CNAS NR. 60/32 DIN 27 IANUARIE 2006-PARTEA III-ACTUALIZATA-

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizatiile de asigurări sociale de sanatate
Emitent: Ministerul Sănătaţii
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 147 din 16 februarie 2006

sageataModelul unic al certificatului de concediu medical şi a instructiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical

sageataModificare şi completare

*) Anexa nr. 5 este reprodusa în facsimil.

ANEXA 5*)
la normeCASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

COMUNICARE DE MODIFICARE
a declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizatiiNr. |_|_|_|_|_|_|_| Din ziua |_|_|, Luna |_|_|, Anul |_|_|_|_|

Pentru asiguratul:

Nume şi prenume: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Incepand cu data de: Zi |_|_|, Luna |_|_|, An |_|_|_|_|

În declaratia de asigurare

Nr. |_|_|_|_|_|_|_| Din ziua |_|_|, Luna |_|_|, Anul |_|_|_|_|

Au survenit urmatoarele modificari:
_____
| ___ |
| ___ |
| ___ |
| ___ |
| ___ |
|_____|

Aceasta comunicare de modificare a fost completata în 2 exemplare în prezenta mea  avand functia de _______
În cadrul Casei de asigurări de sanatate ___

Semnatura asigurat, Semnatura asigurator,

ANEXA 6*)
la norme*) Anexa nr. 6 este reprodusa în facsimil.

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SOLICITARE DE RETRAGERE
A DECLARATIEI DE ASIGURARE PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII
Nr. |_|_|_|_|_|_|_| Din ziua |_|_|, Luna |_|_|, Anul |_|_|_|_|


Subsemnatul: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Act de identitate: Seria |_|_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Domiciliat în localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Strada:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nr. |_|_|_|_| Bloc |_|_|_|_| Scara |_|_|_| Etaj |_|_| Apart. |_|_|_|_|

Judet/Sector: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Telefon:  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Asigurat cu declaratia de asigurare nr:

Din ziua |_|_|, Luna |_|_|, Anul |_|_|_|_|

Solicit retragerea declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizatii incepand cu data de:

ZI |_|_| LUNA |_|_| AN |_|_|_|_|.

Data _____Semnatura asigurat _________

ANEXA 7
la normeBOLILE CARDIOVASCULARE
pentru care se pot acorda concedii medicale pentru incapacitate temporara de munca cu durata de un an în intervalul ultimilor 2 ani1. Infarct miocardic complicat cu angina pectorala postinfarct
2. Infarct miocardic complicat cu tulburari de ritm (fibrilatie atriala persistenta, flutter atrial persistent, aritmii ventriculare severe, bloc atrioventricular de grad inalt)
3. Infarct miocardic complicat cu disfunctie ventriculara stanga
4. Angina pectorala stabila cu crize frecvente, zilnice
5. Valvulopatii semnificative hemodinamic, complicate cu insuficienta cardiaca clasa NYHA II - III
6. Valvulopatii/proteze valvulare complicate cu endocardite infectioase
7. Transplantul cardiac şi operatii alternative transplantului cardiac
8. Insuficienta cardiaca clasa NYHA II - III de orice etiologie
9. Hipertensiune arteriala secundara necontrolata sub tratament medical:
sageatarenoparenchimatoasa, cu insuficienta renala asociata;
sageatarenovasculara;
sageataendocrina
10. Boala vasculara periferica invalidanta (cel putin stadiul III Fontaine)
11. Insuficienta venoasa cronica la membrele inferioare, cu sindrom posttrombotic şi tulburari trofice (ulcere varicoase) rezistente la tratamentul medicamentos
12. Afectiuni cardiovasculare tratate chirurgical cu complicatii postoperatorii severe.

ANEXA 8
la normeUnitatea sanitara.................................
Localitatea.......................................
Judetul/sectorul..................................
Nr. conventiei............ cu CAS................

REFERAT MEDICAL*)Subsemnatul dr...................., medic primar/specialist, specialitatea..................., cod parafa............., propun expertiza capacitatii de munca a domnului/doamnei............................, CNP..................., cu domiciliul in......................., str....................... nr....., judetul/sectorul................., de profesie............., angajat/angajata la.........................................
Este în evidenta de la data.............................................
Diagnosticul clinic la data luarii în evidenta..........................
Diagnosticul clinic actual...............................................
.........................................................................
Examen obiectiv..........................................................
.........................................................................
A fost internat/internata în spital**) cu diagnosticul/diagnosticele
..........................................................................
.........................................................................
Investigatii clinice, paraclinice**).....................................
.........................................................................
Tratamente urmate........................................................
.........................................................................
Plan de recuperare.......................................................
.........................................................................
Prognostic recuperator...................................................
.........................................................................
Se afla în incapacitate temporara de munca de la data de................ şi a totalizat un numar de.... zile concediu medical la data de..............
Propunem:
a) prelungirea concediului medical, considerand ca bolnavul este recuperabil, cu.... zile, de la............. pana la..............;
b) reducerea temporara a timpului de munca cu o patrime din durata normala, pentru.... zile, de la............... pana la...................;
c) bolnavul nu este recuperabil în limitele duratei concediului medical prevazut de lege şi propunem pensionarea de invaliditate temporara.
Nr............ din data...................

  Medic curant,
(parafa şi stampila unitatii sanitare)

------------
*) Necompletarea tuturor rubricilor determina invalidarea referatului medical.
**) Se vor anexa rezultatele, biletele de externare din spital.

ANEXA 9*)
la norme*) Anexa nr. 9 este reprodusa în facsimil.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Casa de Asigurări Sănătate............

Nr. |_|_|_|_|_|  din: |_|_|_|_|_|_|_|_|

CERERE TIP PRIVIND SOLICITAREA INDEMNIZATIEI
DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE1. Date privind solicitantul

Nume   Prenume

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

B.I./C.I  Seria |_|_|_|_|  Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Eliberat de |_|_|_|_|  La data |_|_|_|_|_|_|
Z Z L L A A

CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Adresa:
Localitate                                   Str.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nr.  Bl.  Sc.  Ap. Sector

|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_||_|_|
_______
2. Calitatea solicitantului

|_| Asociat unic |_| Asociati |_| Comanditari |_| Actionari

|_| Administrator sau manageri care au incheiat contract de administrare sau management

|_| Membrii ai asociatiilor familiale |_| Persoana autorizata sa desfasoare
  activitati independente

|_| Persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. E)

Declaratie/contract de asigurare
pentru concedii şi indemnizatii nr. |_|_|_|_|_| din: |_|_|_|_|_|_|_|_|
_______
3. Plata solicitata   ACTE NECESARE:
A. Indemnizatia pentru:   - Certificat de concediu medical
1) Incapacitate temporara de munca_ _ _ _
_Seria  |_|_|_|_|
|_| Boala obisnuita   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_Nr.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_| Urgenta medico-chirurgicala
_Data_ _ _ _ _ _ _ _
|_| Boala infectocontagioasa de grup A   acordarii  |_|_|_|_|_|_|_|_|
_
|_| Boala cardiovasculara
_
|_| Tuberculoza
_
|_| Neoplazie
_
|_| SIDA

2) Prevenire imbolnavire:
_
|_| Reducerea timpului de munca cu  - Certificat de concediu medical cu
o patrime din durata normala  avizul medicului expert
_
|_| Carantina   - Certificat eliberat de D.S.P.
_
3) |_| Maternitate
_
4) |_| Ingrijire copil bolnav pana la   - Certificat de nastere copil
   implinirea varstei de 7 ani sau(copie şi original)
   pentru ingrijirea copilului cu   - Certificat persoana cu handicap
   handicap pentru afectiuni  (copie şi original)
   intercurente pana la implinirea  - Declaratie pe propria raspundere
   varstei de 18 ani  care atesta ca celalalt parinte
  sau sustinator legal nu executa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _concomitent dreptul
CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_
5) |_| Risc maternalsageataCertificat de concediu medical cu
  avizul medicului de medicina
  muncii
B. Indemnizatia cuvenita pentru lunasageataCertificat de deces
   în curs şi neachitata asiguratului   _ _ _ _
   decedat  Seria  |_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nr.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

sageataActul de stare civila care atesta
  calitatea, de sot/copil/parinte
  sau în lipsa acestora, de persoana
  care dovedeste ca l-a ingrijit pe
  asigurat pana la data decesului
  _ _ _ _ _ _ _ _
Data |_|_|_|_|_|_|_|_|Semnatura solicitantului....................
_______
4. Date privind achitarea obligaţiilor de asigurări sociale de sanatate pentru concedii şi indemnizatii (se completeaza de catre platitorul de drepturi)

A. Stagiul de cotizare (perioada de contribuţie) realizat în ultimile 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical
  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _
   de la |_|_|_|_|_|_|_|_| la |_|_|_|_|_|_|_|_|

B. Veniturile pentru care s-a achitat contributia individuala de asigurări sociale de sanatate pentru concedii şi indemnizatii în ultimile 6 luni anterioare solicitarii dreptului

  Media veniturilor lunare
  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_| lei|_|_|_|_|_|_| lei

C. Numar zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, în ultimile 12 luni (cu exceptia concediului medical pentru tuberculoza, neoplazii, SIDA, maternitate, ingrijire copil bolnav)
  _ _ _
|_|_|_| zile
_______

ANEXA 10
la normeCONVENTIE
privind eliberarea certificatelor de concediu medicalI. Partile conventiei

Casa de Asigurări de Sănătate........................, cu sediul în municipiul/orasul.................., str......................... nr......, judetul/sectorul................, tel./fax................, reprezentata prin presedinte - director general..................................,
si
Furnizorul de servicii medicale organizat potrivit legii................, reprezentat prin.............................., cu Autorizatie sanitara de functionare nr............... din............., având sediul în municipiul/orasul/comuna........................, str........................ nr....., bl....., sc....., et....., ap....., judetul/sectorul........................., telefon.........................

II. Obiectul conventiei

ART. 1
Obiectul prezentei conventii il constituie eliberarea certificatelor de concediu medical, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizatiile de asigurări sociale de sanatate.
ART. 2
Eliberarea certificatelor de concediu medical se face de catre urmatorii medici:
1........................ cod parafa................ Autorizatia de libera practica nr........./........;
2........................ cod parafa................ Autorizatia de libera practica nr........./........;
3........................ cod parafa................ Autorizatia de libera practica nr........./........;
4........................ cod parafa................ Autorizatia de libera practica nr........./........

III. Prezenta conventie este valabila de la data incheierii pana la sfarsitul anului calendaristic pentru care a fost incheiata, cu posibilitatea prelungirii valabilitatii prin act aditional.

IV. Obligaţiile partilor

A. Obligaţiile casei de asigurări de sanatate
ART. 3
Casa de asigurări de sanatate are urmatoarele obligaţii:
a) sa controleze modul de acordare a concediilor medicale şi de eliberare a certificatelor de concediu medical;
b) sa tina evidente distincte, cu inregistrarea certificatelor de concediu medical distribuite medicilor, precum şi a certificatelor de concediu medical eliberate de acestia.

B. Obligaţiile medicilor care elibereaza certificate de concediu medical
ART. 4
Medicii care elibereaza certificate de concediu medical au urmatoarele obligaţii:
a) sa elibereze certificate de concediu medical cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;
b) sa raporteze lunar caselor de asigurări de sanatate datele necesare pentru urmarirea desfasurarii activitatii privind eliberarea certificatelor de concediu medical;
c) sa respecte confidentialitatea datelor şi informatiilor privitoare la certificatele de concediu medical eliberate asiguratilor;
d) sa anunţe casa de asigurări de sanatate despre orice modificare privind conditiile obligatorii care au stat la baza incheierii conventiei şi sa indeplineasca în permanenta aceste conditii pe durata derularii conventiilor;
e) sa puna la dispozitie organelor de control ale casei de asigurări de sanatate documentele medicale primare care au stat la baza eliberarii certificatelor de concediu medical;
f) sa indrume pacientii catre unitatea sanitara la care trebuie sa se adreseze acestia în vederea obtinerii în continuare a asistentei medicale şi a certificatelor de concediu medical.

V. Incetarea şi rezilierea conventiei

ART. 5
Prezenta conventie se reziliaza de plin drept, printr-o notificare scrisa a caselor de asigurări de sanatate, în termen de 10 zile calendaristice de la data constatarii, în urmatoarele situatii:
a) ridicarea de catre organele în drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului, expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
b) ridicarea de catre organele în drept a autorizatiei de libera practica a medicului care elibereaza certificate de concediu medical, expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
c) nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezenta conventie, constatata cu ocazia controlului efectuat de comisia constituita potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;
d) neanuntarea casei de asigurări de sanatate cu privire la orice modificare în legatura cu conditiile care au stat la baza incheierii conventiei privind eliberarea certificatului de concediu medical în termen de 10 zile lucratoare;
e) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate.
ART. 6
Prezenta conventie inceteaza cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
a) furnizorul de servicii medicale se muta din teritoriul de functionare;
b) incetare prin faliment, dizolvare, lichidare, desfiintare sau reprofilare, după caz;
c) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurări de sanatate;
d) acordul de vointa al partilor;
e) denuntarea unilaterala a conventiei de catre reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sanatate, printr-o notificare scrisa, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreste incetarea conventiei;
f) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual;
g) medicul titular al cabinetului medical individual renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania.
ART. 7
Situatiile prevazute la art. 5 şi la art. 6 lit. b), c), f), g) se constata de catre comisia constituita potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
Situatiile prevazute la art. 6 lit. a) se notifica casei de asigurări de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea conventiei.

VI. Corespondenta

ART. 8
Corespondenta legata de derularea prezentei conventii se efectueaza în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor.
Fiecare parte din conventie este obligata ca, în termen de 3 zile din momentul în care intervin modificari ale datelor ce figureaza în prezenta conventie, sa notifice celeilalte parti schimbarea survenita.

VII. Modificarea conventiei

ART. 9
În conditiile aparitiei unor noi acte normative în materie, care intra în vigoare pe durata derularii prezentei conventii, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzator. Ori de cate ori intervin modificari ale elementelor care au stat la baza prezentei conventii, aceasta se va modifica prin act aditional.

VIII. Sanctiuni

ART. 10
Constituie contraventie eliberarea certificatelor de concediu medical cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare şi se sanctioneaza potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
Prezenta conventie a fost incheiata astazi..........., în doua exemplare a cate......... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte din conventie.

Casa de Asigurări de SănătateFurnizor de servicii medicale
Presedinte - director general,Reprezentant legal,
.............................. . ............................

Vizat
  Oficiul juridic,
. ...............

ANEXA 11*)
la norme*) Anexa nr. 11 este reprodusa în facsimil.

CENTRALIZATOR CERTIFICATE DE CONCEDIU MEDICAL eliberate
in luna............ anul............  initial   rectificativ
   ____
  |_______|  |_______|

Unitatea sanitara emitenta..........................
CUI.................................................
Numar conventie......... incheiata cu CAS..........

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
a - Numar duplicat
b - Serie CCM anulat prin duplicare
c - Numar CCM anulat prin duplicare
d - Luna CCM
e - An CCM
f - Cod urgenta medico-chirurgicala
g - Cod boala infectocontagioasa
h - Cod indemnizatie
i - Tip CM amb/int/ext
j - Data acordarii (eliberarii)
k - Data inceput CCM amb/int
l - Data sfarsit CCM amb/int
m - Data inceput CCM la ext
n - Data sfarsit CCM la ext
o - Cod diagnostic amb/int
p - Cod diagnostic ext
q - CNP asigurat
r - Cod parafa medic prescriptor
s - Tip CCM (initial, continuare)
t - Numar aviz medic expert
u - Data aviz medic expert
v - Cod parafa medic expert
w - Cod parafa medic sef sectie
x - Cod parafa medic medicina muncii
y - CAS asigurat
_____
|Nr. |Tip|Serie|Numar|a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|
|crt.|rectificare|CCM  |CCM  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
||*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_|_____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
||   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_|_____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
||   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_|_____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
||   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_|_____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
||   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_|_____|_____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
*) M = Modificare  A = adaugare asigurat  S = stergere asigurat

Raspundem de realitatea şi exactitatea datelor
   Reprezentant legal al unitatii sanitare,
. .................................................

  Data............

Figura 2Lex: Centralizator certificate de concediu medical

ANEXA 11A
la normeMETODOLOGIA
de transmitere pe cale electronica a datelor privind certificatele medicale eliberate de medicii curanti din unitatile sanitare care au incheiat o conventie în acest sens cu casele de asigurări de sanatateConditii generale
Datele în format electronic se depun pe suport magnetic sau optic (discheta FD 3,5'', CD) ori se transmit on-line (in format electronic, daca este insotit de o semnatura electronica agreata de ambele parti).
Centralizatorul certificatelor de concediu medical eliberate, prezentat în anexa nr. 11, pe suport hartie, semnat şi stampilat de reprezentantul legal al unitatii sanitare, se depune insotit de datele în format electronic sau se transmite prin poştă la casa de asigurări de sanatate cu care unitatea sanitara a incheiat o conventie în acest sens conform normelor în vigoare în cazul transmiterii datelor on-line.
Conditii tehnice standard pentru formatul electronic
Raportarea va contine un fisier de tip DBF, care va avea în mod obligatoriu următoarea denumire şi continut:
11A_LLAA_XXXX.DBF şi va contine datele aferente concediilor medicale eliberate asiguratilor de catre medicii curanti în luna pentru care se face raportarea,
unde:
LL reprezinta luna pentru care se face raportarea;
AA reprezinta ultimele doua cifre ale anului pentru care se face raportarea;
XXXX reprezinta, după caz, CUI, CNP sau cod fiscal.
Denumirea campurilor date, tipul şi ordinea acestora din structura fisierului sunt obligatorii.
Structura fisierelor de raportare, aprobata prin ordin al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi lista caselor de asigurări de sanatate care pot primi raportarile on-line se publica pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la adresa www.casan.ro.

ANEXA 12
la normeUNITATEA
..................................................
Str.......... nr...., bl...., sc...., et....,
ap....., sectorul/judetul.......................
Codul fiscal.....................................
Contul...........................................
Trezoreria/Banca.................................
Nr.............../...............................

Catre Casa de Asigurări de Sănătate...........Unitatea........................................., cod fiscal............, cu sediul în localitatea..............., str................ nr...., bl...., sc...., et...., ap...., sectorul/judetul..................., cont................, deschis la Trezoreria/Banca......................, va rugam a ne vira suma de.............. (...................) lei, reprezentand diferenta dintre suma indemnizatiilor cuvenite (tip indemnizatii):
sageataJ1.............................. lei
sageataJ2.............................. lei
sageataJ3.............................. lei
sageataJ4.............................. lei
sageataJ5.............................. lei
si contributia de concedii şi indemnizatii de asigurări sociale de sanatate datorata de angajator pe luna/perioada...................., după cum urmeaza:
sageatatotalul cuantumului prestatiilor de suportat din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate pentru concedii şi indemnizatii platite pe luna/perioada.............................., suma:....................... lei;
sageatatotalul contribuţiilor pentru concedii şi indemnizatii datorat de angajator pe luna/perioada........................, suma:................ lei;
sageatatotalul sumei de recuperat de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sanatate pentru concedii şi indemnizatii pe luna/perioada................., suma:................ lei.
Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus şi pentru corectitudinea determinarii drepturilor de indemnizatii sociale de sanatate.
Anexa: Declaratia/Declaraţiile privind evidenta obligaţiilor de plată catre bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate pentru concedii şi indemnizatii pe luna/perioada....................

Director,Director economic,
  (Administrator)..................
. ..............

ANEXA 13
la normeCASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
Casa de Asigurări de Sănătate....................
Str............................ nr..............
Sectorul/judetul.................................

  Aprobat
  Presedinte-director general,
. ...........................

REFERATÎn baza prevederilor art. 38 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizatiile de asigurări sociale de sanatate, ale art. 77 din Normele de aprobare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006, analizand documentele justificative depuse la Casa de Asigurări de Sănătate.............. sub nr............/............, propunem aprobarea/respingerea platii sumei de....................... lei reprezentand diferenta dintre "Totalul cuantumului prestatiilor de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizatii" platite salariatilor proprii şi "Totalul contribuţiilor pentru concedii şi indemnizatii datorat de angajator" pe luna/perioada............................ catre Unitatea.......................... din localitatea.....................
Motivele respingerii cererii.............................................
.............................................................................

  Direcţia management şi economica
Director executiv,
..................................

   Seful compartimentului de specialitate,
. ......................................

  Intocmit

ANEXA 14
la normeCASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
Casa de Asigurări de Sănătate....................
Str............................ nr..............
Sectorul/judetul.................................

BORDEROU ANEXALa ordonantarea de plată nr......./................. a sumei reprezentand diferenta dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite salariatilor proprii, care se suporta din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate, şi contributia angajatorului pentru concedii şi indemnizatii la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate.

_____
|Nr. | Denumirea unitatii/| Numarul referatului   | Suma în lei|
|crt.| codul fiscal   | aprobat   ||
|____|________|___||
|____|________|___||
|____|________|___||
|____|________|___||
|| TOTAL SUME |   X   ||
|____|________|___||

  Seful compartimentului de specialitate,
. ......................................

  Intocmit

ANEXA 15
la normeCASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
Casa de Asigurări de Sănătate....................
Str............................ nr..............
Sectorul/judetul.................................

  Catre Unitatea........................,
localitatea.................., str............. nr...., bl...., sc...., et...., ap...., sectorul/judetul.............

Prin prezenta va facem cunoscut ca nu s-a aprobat virarea sumei de.................... lei, reprezentand diferenta dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite salariatilor proprii, care se suporta din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate, şi contributia angajatorului pentru concedii şi indemnizatii la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate, datorata pentru luna/perioada............................

  Seful compartimentului de specialitate,
. ......................................

  Intocmit

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!