Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Evaluarea furnizorilor de servicii medicale si medicamente se face contra unei taxe de evaluare

Evaluarea furnizorilor de servicii medicale si medicamente se face contra unei taxe de evaluareAdrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 17.07.2019 4,7345 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 17.07.2019 4,2201 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=286 in 21.01.2014

EVALUAREA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE SI MEDICAMENTE SE FACE CONTRA UNEI TAXE DE EVALUARE

CAS Maramureş aduce la cunostinta furnizorilor de servicii medicale ca în conformitate cu Ordinul 1165/2010 publicat în MOf nr. 641/14.09.2010 evaluarea funrizorilor de servicii medicale în vederea obtinerii Deciziei de Evaluare obligatorie în vederea incheierii contractului cu CAS Maramureş incepand cu data de 14.09.2010 furnizorii de servicii medicale şi anume, cabinetele de medicina de familie, cabinetele de medicina dentara, cabinetele medicilor specialisti, care ofera servicii clinice în regim de ambulatoriu de specialitate organizate conform OUG nr. 124/1998, în regim privat, farmacii, laboratoare de analize medicale, laboratoare de radiologie imagistica medicala, ecografie, unitati spitalicesti, furnizori de ingrijiri la domiciliu, furnizori de dipozitive medicale, furnizori de transport sanitar, ambulanta, unitati de dializa care solicita evaluarea vor trebui sa achite o taxa de evaluare reglementata distinct pentru fiecare tip furnizor în actul normativ amintiti anterior după cum urmeaza:

sageata unitatile de dializa medicala care solicita evaluarea au obligaţia sa faca dovada ca a achitat taxa de evaluare în cuantum de 3.000 lei pentru unitatea din mediul urban şi 750 de lei pentru unitatea din mediul rural, unitatea publica fara personalitate juridica din carul spitalului  nu trebuie sa faca dovada unei pleti separate pentru evaluare, daca furnizeaza servicii medicale numai în cadrul spitalului. În acest caz se va pune dovada de plată a taxei de evaluare a spitalului;

sageata sediul/punctul de lucru/substatia furnizorului de asistenta medicala de urgenta şi transport sanitar care solicita evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligaţia sa faca şi dovada platii taxei de evaluare, în cuantum de 1.600 lei, astfel: 800 lei pentru evaluarea activitatii de urgenta prespitaliceasca din mediul urban, respectiv 200 lei pentru activitatea din mediul rural şi 800 lei pentru evaluarea activitatii de transport sanitar din mediul urban, respectiv 200 lei pentru activitatea din mediul rural;

sageata sediul/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale care solicita evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligaţia sa faca şi dovada platii taxei de evaluare, în cuantum de 2.000 lei pentru furnizorul din mediul urban, respectiv 500 lei pentru furnizorul din mediul rural;

sageata spitalul care solicita evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligaţia sa faca şi dovada platii taxei de evaluare, în cuantum de 3.500 lei, pentru spitalele din mediul urban ce au în structura peste 400 de paturi, respectiv 875 lei pentru spitalele din mediul rural sau 2.500 lei pentru spitalele din mediul urban ce au în structura pana la 400 de paturi inclusiv, respectiv 625 lei pentru spitalele din mediul rural. Pentru efectuarea vizitei de evaluare, reprezentantul legal al spitalului face o cerere de evaluare pentru componentele din structura aprobata de Ministerul Sănătaţii, avandu-se în vedere în acest sens sectiile spitalului, laboratorul de analize medicale, sectia de radiologie şi imagistica medicala, farmacia cu circuit inchis, ambulatoriul integrat al spitalului. În cazul în care structuri din cadrul spitalului sau al ambulatoriului integrat al spitalului depun şi cerere pentru evaluare, separat de cererea de evaluare a spitalului, se va achita taxa de evaluare stabilită pentru respectiva categorie de furnizori;

sageata sediul/punctul de lucru al furnizorului de ingrijiri medicale la domiciliu care solicita evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligaţia sa faca şi dovada platii taxei de evaluare, în cuantum de 1.000 lei pentru furnizorul din mediul urban, respectiv 250 lei pentru furnizorul din mediul rural;

sageata farmacia comunitara organizata conform Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, punctul de lucru al societatii comerciale care solicita evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, au obligaţia sa faca şi dovada platii taxei de evaluare, în cuantum de 1.000 lei pentru farmacia din mediul urban, respectiv 150 lei pentru farmacia din mediul rural; oficina locala de distributie care solicita evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligaţia sa faca şi dovada platii taxei de evaluare, în cuantum de 100 lei; farmaciile cu circuit inchis nu trebuie sa faca dovada achitarii acestei taxe de evaluare;

sageata cabinetul de medicina dentara care solicita evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligaţia sa faca şi dovada platii taxei de evaluare, în cuantum de 1.000 lei pentru cabinetul din mediul urban, respectiv 250 lei pentru cabinetul din mediul rural;

sageata furnizorul (sediul/punctul de lucru) de investigatii medicale paraclinice - radiologie şi imagistica medicala care solicita evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligaţia sa faca şi dovada platii taxei de evaluare, în cuantum de 2.000 lei pentru furnizorul din mediul urban, respectiv 500 lei pentru furnizorul din mediul rural; furnizorii de investigatii medicale paraclinice - radiologie şi imagistica medicala din structura spitalului nu trebuie sa faca dovada platii taxei de evaluare, daca furnizeaza servicii medicale numai în cadrul spitalului;

sageata furnizorul (sediul/punctul de lucru) de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator care solicita evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligaţia sa faca şi dovada platii taxei de evaluare, în cuantum de 2.000 lei pentru furnizorul din mediul urban, respectiv 500 lei pentru furnizorul din mediul rural; furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator din structura spitalului nu trebuie sa faca dovada platii taxei de evaluare, daca furnizeaza servicii medicale numai în cadrul spitalului;

sageata cabinetele medicale de medicina de familie, cabinetele medicale de specialitate, centrele medicale, centrele de diagnostic şi tratament şi centrele de sanatate (sediul/punctul de lucru) care solicita evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, au obligaţia sa faca şi dovada platii taxei de evaluare, în cuantum de 1.000 lei pentru fiecare cabinet medical din structura aflat în mediul urban, respectiv 250 lei pentru fiecare cabinet medical din structura aflat în mediul rural.

Precizam ca pentru toti furnizorii dovada platii taxei de evaluare se va face în contul IBAN nr. RO93TREZ43626A365000XXXX, cod fiscal 11320493, beneficiar Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş, deschis la Trezorerie Municipiului Baia Mare, la explicatii se va specifica "Taxa de evaluare ..." mentionandu-se denumirea furnizorului precum şi specialitatea pentru care se solicita evaluarea.


Presedinte-Director General,
Ec. Viorel DEGHID

Evaluarea furnizorilor de servicii medicale si medicamente se face contra unei taxe de evaluareAdrian Madaras

© 2001-2019 Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş, toate drepturile rezervate. 
eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!