Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Ce trebuie sa faca asiguratul?

Ce trebuie sa faca asiguratul?Adrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 17.07.2019 4,7345 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 17.07.2019 4,2201 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=28 in 28.02.2006

CE TREBUIE SA FACA ASIGURATUL?

Ghid practic pentru persoanele asigurate

1. Pentru a se inscrie la un medic de familie sau la un medic stomatolog


1. Va trebui sa va decideti asupra medicului de familie sau stomatolog din partea caruia doriti sa beneficiati de asistenta medicala.
    sageataasistenta medicala primara se asigura numai de catre medicul de familie, prin cabinete medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu completarile ulterioare şi prin cabinete medicale care functioneaza în structura sau în coordonarea unor unitati sanitare apartinand ministerelor şi institutiilor centrale cu retea sanitara proprie, ca furnizori de servicii medicale în asistenta medicala primara, autorizati şi acreditati potrivit dispozitiilor legale în vigoare.
    sageatapentru asistenta medicala stomatologica va puteti adresa oricarui medic stomatolog care functioneaza la un cabinet medical acreditat şi care se afla în relatii contractuale cu casa de asigurări de sanatate.

2. Dupa ce v-ati decis asupra medicului de familie care va va acorda asistenta medicala şi care se afla în relatii contractuale cu casa de asigurări de sanatate veti face acestuia dovada platii sau scutirii de la plata contribuţiei la FNUASS.

Observatie:
Daca medicul la care doriti sa va inscrieti este din alt judet decât cel în care lucrati / locuiti, atunci, pe langa cele de mai sus, va trebui:
a. sa comunicati angajatorului dvs. sau instituţiei care va plateste asigurarea de sanatate sa transmita lista nominala casei judetene de asigurări de sanatate în care se afla cabinetul medicului pe care l-ati ales;
b. sa prezentati medicului la care va inscrieti o copie după ordinul de plată sau după un document din care sa reiasa ca plata contribuţiei dumneavoastra se face catre casa de asigurări din judetul respectiv.

ATENTIE!
Nici un asigurat nu are dreptul de a figura pe listele a doi sau mai multi medici de aceeasi specialitate (medic de familie sau stomatolog). În caz contrar, nu veti mai beneficia de nici unul din drepturile asiguratului, prevazute în Legea asigurărilor de sanatate.


2. Pentru a-si schimba medicul de familie sau a medicului stomatolog


Conditie:
Schimbarea medicului de familie sau a medicului stomatolog nu se poate face decât dupa cel putin 6 luni de la ultima inscriere.
Pentru schimbarea medicului, va trebui sa obtineti acceptul noului medic la care va veti prezenta cu actele necesare inscrierii la medicul de familie sau stomatolog. De asemenea, va trebui sa-i comunicati acestuia numele fostului medic la care ati fost inscrisi. Noul medic va trebui sa transmita casei de asigurări şi fostului medic faptul ca v-a preluat în evidenta sa.
Daca noul medic este din alt judet, consultati informatiile referitoare la inscrierea la medicul de familie sau stomatolog.


3. Pentru a beneficia de asistenta medicala


Conditii:
Trebuie sa fiti inscrisi la un medic de familie.
Cu exceptia urgentelor, asiguratii trebuie sa prezinte medicului caruia i se adreseaza acte ce constituie dovada achitarii sau scutirii de la plata contribuţiei la asigurările de sanatate.

Medicul de familie este prima persoana pe care trebuie sa o consultati pentru a beneficia de asistenta medicala. În functie de situatie, medicul de familie va poate acorda o trimitere catre medicul specialist sau, direct, pentru internarea în spital.

Medicul specialist va va face unele consultatii sau analize mai amanuntite. De asemenea, daca e cazul, el va pate acorda trimiterea catre internarea în spital.

Important!
Nu uitati ca majoritatea cazurilor pot fi rezolvate la nivelul medicului de familie sau la medicul specialist. Nu toate afectiunile necesita internarea în spital.

Urgentele (servicii de urgenta) :
Pentru situatiile de urgenta va puteti prezenta la orice medic, din orice unitate medicala, fara niciun fel de trimitere şi fara niciun alt document. Totusi, daca se poate, e recomandabil ca mai intai sa va adresati (direct sau telefonic) medicului familie.


4. Pentru a obtine retete compensate sau gratuite


Asiguratii beneficiaza de medicamente cu sau fara contribuţie personala, pe baza de prescripţie medicala eliberata de medicii care sunt în relatii contractuale cu casele de asigurări de sanatate.

Lista cu medicamente de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contribuţie personala se aproba prin hotarare a Guvernului. În lista se pot include numai medicamente prevazute în Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman.

Conditie:
    sageataTrebuie sa fiti inscrisi la un medic de familie
    sageataPrimul lucru pe care trebuie sa-l faceti, este  sa va prezentati la medicul de familie. În urma consultatiei, daca este cazul, acesta va va elibera reteta cu medicamentele compensate sau gratuite de care aveti nevoie.
    sageataÎn unele situatii, medicul de familie va poate da o trimitere catre un medic specialist care, în urma unor consultatii de specialitate, va va acorda reteta corespunzatoare sau va completa o SCRISOARE MEDICALA pentru eliberarea retetei de catre medicul de familie.
    sageataÎn situatia în care asiguratul renunta la anumite medicamente cuprinse în prescriptia medicala, acestea se anuleaza, nefiind permisa eliberarea altor medicamente din farmacie în cadrul sumei respective
    sageataPrimitorul semneaza de primirea medicamentelor pe prescriptia medicala, pe care se mentioneaza numele, prenumele, adresa completa, seria şi numarul actului de identitate al acestuia, codul numeric personal - CNP, data eliberarii.

ATENTIE!
Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de pana la 3 - 5 zile în afectiuni acute, de pana la 8 - 10 zile în afectiuni subacute şi de pana la 30 de zile pentru bolnavii cu afectiuni cronice, cu exceptia bolnavilor cu diagnosticul diabet zaharat, pentru care perioada poate fi de pana la 60 de zile. Pentru afectiunile cronice considerate caz nou în prima luna de tratament pot fi prescrise medicamente pentru primele 10 zile, după care se aplica reglementarile de mai sus privind bolnavii cu afectiuni cronice. Prescriptia medicala eliberata de medicii din spitale la externarea bolnavului cuprinde medicatia pentru maximum 30 de zile.
Prescriptia medicala pentru cazurile cronice este valabila maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia, iar în afectiunile acute şi subacute prescriptia medicala este valabila in   mediul urban numai în primele 24 de ore de la prescriere, iar in  mediul rural 48 de ore.


5. Pentru a beneficia de asistenta stomatologica


Conditie:
Trebuie sa fiti inscrisi pe lista unui medic stomatolog. Pentru a beneficia de tarife reduse în asistenta stomatologica, trebuie sa fiti inscrisi pe lista unui medic stomatolog. În functie de controalele preventive pe care trebuie sa le faceti, casa de asigurări va va deconta o parte din cheltuielile pentru asistenta stomatologica (servicii stomatologice).


6. Pentru a plăţi asigurarea de sanatate

Pentru persoanele salariate, se achita o contribuţie de 5,5% din venitul brut, la care se adauga contributia angajatorului de 6,5% din fondul de salarii. Obligaţia retinerii şi virarii contribuţiei revine persoanelor fizice sau juridice care angajeaza personalul salariat.
Pentru pensionari, beneficiari ai ajutorului de somaj, beneficiari ai alocatiei de sprijin, contributia pentru asigurările sociale de sanatate se retine, o data cu plata drepturilor banesti asupra cărora se calculeaza, de catre cei care efectueaza plata acestor drepturi.
Persoanele care nu se incadreaza în categoriile de mai sus, dar au obligaţia sa îşi asigure sanatatea, achita direct la sediul casei de asigurări de sanatate o contribuţie în valoare de 5,5% calculata la salariul minim brut pe economie. Aceasta contribuţie se achita pe baza unei adeverinte eliberate de administratia financiara în raza careia domiciliaza, din care sa reiasa ca nu figureaza în evidente cu venituri impozabile, sau pe baza unei declaraţii pe propria raspundere data în fata unui notar public. Cei care nu si-au platit asigurări de sanatate conform legii, datoreaza sumele şi penalizarile aferente.

Pentru asiguratii caselor de asigurări de sanatate judetene plata asigurărilor de sanatate se face la sediul fiecarei CJAS.

Calitatea de asigurat trebuie demonstrata furnizorilor de servicii medicale la cererea acestora.

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!