Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Care sunt drepturile si obligatiile asiguratului?

Care sunt drepturile si obligatiile asiguratului?Adrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 17.07.2019 4,7345 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 17.07.2019 4,2201 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=27 in 16.06.2008

CARE SUNT DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASIGURATULUI?

Nu uitati! În calitatea dvs. de asigurat aveti drepturi garantate de lege insa şi obligaţii pe care trebuie sa le respectati.

Daca va sunt incalcate drepturile de catre un furnizori de servicii medicale sau de catre alte tipuri de furnizori în relatie cu CAS Maramureş, va rugam sa ne contactati gratuit la TelVerde 0800 800 971 0800 800 971.

Drepturile asiguratilor:
    sageatasa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sanatate la care se asigura, în conditiile prezentei legi şi ale contractului-cadru;
    sageatasa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
    sageatasa îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
    sageatasa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în conditiile legii;
    sageatasa efectueze controale profilactice, în conditiile stabilite prin contractul-cadru;
    sageatasa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
    sageatasa beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relatie contractuala cu casele de asigurări de sanatate;
    sageatasa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
    sageatasa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
    sageatasa beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;
    sageatasa beneficieze de dispozitive medicale;
    sageatasa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
    sageatasa li se garanteze confidentialitatea privind datele, în special în ceea ce priveste diagnosticul şi tratamentul;
    sageatasa aiba dreptul la informatie în cazul tratamentelor medicale;
    sageatasa beneficieze de concedii şi indemnizatii de asigurări sociale de sanatate în conditiile legii.

Pentru  amanunte privind conditiile în care asiguratii pot beneficia de aceste drepturi accesati pagina "Ce trebuie sa faca asiguratul?".
Pentru  amanunte privind serviciile medicale de care beneficiaza asiguratii accesati pagina "Care sunt serviciile medicale de care beneficiez?".


Obligaţiile asiguratilor:
    sageatasa se inscrie pe lista unui medic de familie;
    sageatasa anunţe medicul de familie ori de cate ori apar modificari în starea lor de sanatate;
    sageatasa se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru;
    sageatasa anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
    sageatasa respecte cu strictete tratamentul şi indicatiile medicului;
    sageatasa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
    sageatasa achite contributia datorata fondului şi suma reprezentand coplata, în conditiile stabilite prin contractul-cadru;
    sageatasa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.

Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai în cazul urgentelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potential endemo-epidemic şi cele prevazute în Programul naţional de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii şi a lauzei, servicii de planificare familiala în conditiile art. 223 din Legea nr. 95/2006, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!