Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - In atentia furnizorilor de servicii medicale din ambulatoriu de speciaitate paraclinic - RMN

In atentia furnizorilor de servicii medicale din ambulatoriu de speciaitate paraclinic - RMNAdrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 20.07.2019 4,7315 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 20.07.2019 4,2103 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=258 in 28.04.2010

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE DIN AMBULATORIU DE SPECIAITATE PARACLINIC - RMN

Documentele pe baza cărora se incheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice, certificate pentru conformitate cu originalul prin semnatura reprezentantului legal pe fiecare pagina, se depun la CAS Maramureş - Serviciul CD-SPA pana la 30.04.2010 ora 10:00, astfel:

sageata cerere/solicitare pentru intrarea în relatie contractuala nr . (Anexa nr. 1 Fisier DOC),
sageata Certificat de inregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale nr............, actul de infiintare sau organizare a unitatii sanitare......... (furnizorii organizati conform O.G. nr. 124/1998 privind organizarea şi functionarea cabinetelor medicale, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 629/2001, republicata, vor prezenta la contractare certificatul de inregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale, indiferent de forma lor de infiintare şi organizare), în concordanta cu tipurile de activitati pe care solicita sa le contracteze,
sageata autorizatie   sanitara   de   functionare   nr.   /raportul   de   inspectie nr..........eliberat de directia de sanatate publica prin care se confirma indeplinirea conditiilor igienico-sanitare prevazute de lege
sageatacont nr , deschis la Trezoreria Statului, sau cont nr................deschis la Banca.....................
sageatacodul de inregistrare fiscală - cod unic de inregistrare sau codul numeric personal (copie BI/CI, după caz) al reprezentantului legal................................. ,
sageata dovada asigurării de raspundere civila în domeniul medical atat pentru furnizor, cat şi pentru personalul medico-sanitar angajat, valabila la data incheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o reinnoi pe toata perioada de derulare a contractului...........................,
sageata dovada de evaluare a furnizorului nr ,
sageata dovada platii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sanatate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizatii, efectuata conform prevederilor legale în vigoare,
sageata certificat de  acreditare în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/ alt standard adoptat în Romania nr insotit de o copie de pe manualul calitatii în care sa fie specificat tipul investigatiilor pentru care s-a acordat
sageata Anexele 8B şi 8D din O 265/408/2010, completate în format Excel şi depuse în format electronic şi pe hartie;
sageata programul de lucru al furnizorului pe zile
sageata lista cu investigatiile paraclinice oferite spre contractare pentru anul 2010;
sageataprocentul de diminuare a tarifelor maximale prevazute în Anexa nr. 7 la O.265/408/2010 pe fiecare tip de investigatie (specificam faptul ca acest procent nu poate depasi 12% din tariful maximal)
sageataraportul de evaluare (Anexa nr. 2 Fisier XLS) completat, la care se ataseaza pentru fiecare aparat în parte, documentele care dovedesc detinerea lor în mod legal, fisa tehnica eliberata de producator pentru meniul de teste efectuat de fiecare aparat, în termen de valabilitate, avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodica, emise conform prevederilor legale în vigoare  (fiecare informatie completata în anexa trebuie sa poata fi verificata în documentele pe care le anexati).

In atentia furnizorilor de servicii medicale din ambulatoriu de speciaitate paraclinic - RMNAdrian Madaras

© 2001-2019 Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş, toate drepturile rezervate. 
eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!