Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - In atentia tuturor medicilor de familie in relatie contractuala cu CAS Maramures

In atentia tuturor medicilor de familie in relatie contractuala cu CAS MaramuresAdrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 19.07.2019 4,7315 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 19.07.2019 4,2103 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=252 in 14.04.2010

IN ATENTIA TUTUROR MEDICILOR DE FAMILIE IN RELATIE CONTRACTUALA CU CAS MARAMURES

Pentru a analiza conditiile în care se desfasoara activitatea cabinetului, stabilite pe baza criteriilor aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 163/90/2008, în raport de care puteti beneficia de spor la punctele realizate "per capita", va rugam sa ne transmiteti informatiile solicitate în anexa la prezenta adresa pana la data de 26 aprilie 2010.

În conformitate cu precizarile prevazute la punctul 6 din Nota la art.1 din Anexa 2 la Normele Metodologice de aplicare a Contractului-cadru:
"Pentru cabinetele medicale care au punct/puncte de lucru şi un spor de zona diferit pentru localitatea unde se afla cabinetul şi pentru localitatea/localitatile unde se afla punctul/punctele de lucru, numarul total de puncte rezultat potrivit lit. a), lit. b) sau lit. c) va fi impartit proportional cu programul de lucru - exprimat în ore desfasurat la cabinet, respectiv la punctul/punctele de lucru, stabilit în conformitate cu prevederile art. 1, alin. (2), lit. a), pct. 5, iar numarul de puncte rezultat pentru fiecare dintre acestea se va ajusta în functie de sporul de zona aferent localitatii unde se afla cabinetul, respectiv punctul/punctele de lucru."

Urmare acestei modificari metodologice va rugam sa prezentati distinct macheta cu  criteriile aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 163/90/2008 atat pentru localitatea unde îşi are sediul social cabinetul medical cat şi pentru lacalitatile în care functioneaza puncte secundare de lucru.


Presedinte-Director General,
Dr. Alexandru DEAC


ANEXAI. Criteriile de incadrare a cabinetelor medicale în functie de conditiile în care se desfasoara activitatea
1. Conditiile de desfasurare a activitatii medicului în cabinetul medical:
a) alimentarea cu apa potabila:
   (i) din izvoare sau fantani aflate pana la 100 m de cabinetul medical - 2 puncte
   (ii) din izvoare sau fantani aflate la peste 100 m de cabinetul medical - 4 puncte
b) incalzirea cu combustibil solid (lemne sau carbuni) - 2 puncte
c) distanta fata de cea mai apropiata localitate urbana:
   (i) 20 - 40 km - 2 puncte
   (ii) peste 40 km - 4 puncte
   (iii) în cazul în care drumul de legatura cu localitatea urbana nu este asfaltat în proportie de peste 50% sau deplasarea se face pe apa în conditiile specifice din delta, se acorda suplimentar - 2 puncte.
Total punctaj acordat: Minimum 2 puncte - Maximum 12 puncte

2. Conditiile în care se acorda asistenta medicala primara:
a) dispersia populatiei din zona în care se desfasoara activitatea:
   (i) densitatea populatiei 75 - 150 locuitori/km - 2 puncte
   (ii) densitatea populatiei sub 75 locuitori/km - 4 puncte
b) distanta dintre punctele extreme ale zonei deservite:
   (i) 3 - 6 km  - 2 puncte
   (ii) peste 6 km - 4 puncte
c) deplasarea la domiciliul asiguratilor:
   (i) dificila (drumuri în panta, drumuri de calitate proasta - peste 50% neasfaltate/nepietruite) - 2 puncte
   (ii) foarte dificila (drumuri impracticabile în timpul ploios, drumuri blocate în timpul iernii,drumuri cu diferenta de nivel mare deplasarea pe apa în conditiile specifice din delta) - 4 puncte
Total punctaj acordat: Minimum 2 puncte - Maximum 12 puncte

3. Posibilitati de sprijin în furnizarea de servicii medicale
Distanta dintre localitatea unde se afla cabinetul medical şi localitatea cea mai apropiata unde se afla o structura de primire a urgentelor, care respecta criteriile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unitatilor şi compartimentelor de primire a urgentelor, sau centrul de permanenta:
a) 10 - 20 km - 2 puncte
b) 21 - 40 km - 4 puncte
c) peste 40 km - 6 puncte
În cazul în care drumurile de legatura sunt neasfaltate în proportie de peste 50% sau deplasarea se face pe apa în conditiile specifice din delta, se acorda suplimentar - 1 punct.
Total punctaj acordat: Minimum 2 puncte - Maximum 7 puncte

4. Nivelul socioeconomic al populatiei deservite
Numar de asigurati inscrisi în lista proprie pentru care contributia de asigurări de sanatate se suporta de la bugetele locale în baza art. 213 alin. (2) lit.g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare:
a) de la 25 pana la 100 de persoane - 2 puncte
b) 101 - 200 de persoane - 4 puncte
c) peste 200 de persoane - 6 puncte
Total punctaj acordat: Minimum 2 puncte - Maximum 6 puncte

5. Numar redus de asigurati în localitatile din mediul rural pentru care s-a decis necesitatea existentei cabinetului medical de medicina primara şi s-a incheiat contract cu casa de asigurări de sanatate:
a) sub 500 de asigurati - 20 puncte
b) 501 - 800 de asigurati - 10 puncte
c) 801 - 1.000 de asigurati - 5 puncte
Total punctaj acordat: Minimum 5 puncte - Maximum 20 puncte

II. 1. Procentul total de majorare a numarului de puncte per capita în cazul medicinei primare şi a numarului total de puncte efectiv realizat în cazul asi-stentei medicale de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice, pentru conditiile în care se desfasoara activitatea, este:
a) intre 51 şi 57 puncte 82% - 100%
b) intre 41 şi 50 puncte 62% - 80%
c) intre 31 şi 40 puncte 42% - 60%
d) intre 21 şi 30 puncte 22% - 40%
e) intre 10 şi 20 puncte 10% - 20%
Procentul de majorare pentru fiecare dintre intervalele prevazute la lit. a) - e) se calculeaza proportional cu punctajul obtinut de cabinetul medical pentru conditiile în care se desfasoara activitatea, respectiv se acorda o majorare de 3% pentru fiecare punct obtinut peste limita inferioara pentru intervalul de la lit. a) o majorare de 2% pentru fiecare punct obtinut peste limita inferioara pentru intervalele de la lit. b) - d) şi o majorare de 1% pentru fiecare punct obtinut peste limita inferioara pentru intervalul prevazut la lit. e).

2. Lista cuprinzand cabinetele medicale la care se aplica majorarile de mai sus şi procentul concret de majorare se stabilesc anual de catre o comisie formata din reprezentanti ai caselor de asigurări de sanatate, ai autoritatilor de sanatate publica şi ai colegiilor teritoriale ale medicilor.

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!