Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Noutati in domeniul asigurarilor sociale de sanatate

Noutati in domeniul asigurarilor sociale de sanatateAdrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 22.07.2019 4,7231 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 22.07.2019 4,2103 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=25 in 22.05.2008

NOUTATI IN DOMENIUL ASIGURARILOR SOCIALE DE SANATATE

Noutăţile sunt publicate în ordinea descrescătoare a datei publicării sau modificării


1. Decontari medicamente la farmacii

Sumele decontate din facturile aferente retetelor eliberate

Data publicării: 17.09.2014 Dimensiune pagină: 39800 bytes Link pagină: www.casmm.ro/?page=346

2. Fisiere pentru Farmacii din 17.09.2014

Pagina dedicata farmaciilor care doresc sa descarce fisiere pentru programele informatice (XML pentru SIUI), astfel Casa de Asigurari de Sanatate Maramures va prezinta Nomenclatorul de medici care au dreptul de prescriere de retete cu si fara contributie personala in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Maramureş.

Data publicării: 17.09.2014 Dimensiune pagină: 25530 bytes Link pagină: www.casmm.ro/?page=120

3. WebSiteul Casei de Asigurari de Sanatate Maramures

Site nou Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş

Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş este institutie publică autonomă de interes local, cu personalitate juridică, cu statut si buget propriu, in subordinea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, care gestioneaza Fondul national unic al asigurarilor sociale de sanatate, cu respectarea normelor elaborate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, asigurand functionarea sistemului de asigurari de sanatate la nivel judetean.
Casa de Asigurari de Sanatate Maramures reprezinta interesele asiguratilor sai in numar de 425.549, la o populatie a judetului de 510.510 locuitori, cu un grad de urbanizare de 54%. A luat fiinta in data de 01.01.1999, iar din data de 8 martie 2000, institutia functioneaza in sediul propriu situat in municipiul Baia Mare, pe str. Dr. Gheorghe Bilascu, nr. 22A.

Data publicării: 17.09.2014 Dimensiune pagină: 30003 bytes Link pagină: www.casmm.ro/?page=1

4. Raportare lunara si monitorizare farmacii

Conform prevederilor Ordinului MS/CNAS nr. 416/428.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009 va prezentam consumul zilnic de medicamente eliberate de fiecare farmacie cu care Casa de Asigurari de Sanatate Maramures se afla in relatie contractuala.

Data publicării: 06.08.2014 Dimensiune pagină: 25688 bytes Link pagină: www.casmm.ro/?page=199

5. Lista serviciilor medicale paraclinice din 2014 pentru care nu exista furnizori in judetul Maramures

In conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015,

Data publicării: 05.08.2014 Dimensiune pagină: 25347 bytes Link pagină: www.casmm.ro/?page=497

6. Comunicare directă către profesioniştii din domeniul sănătăţii

Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş vă aduce la cunoştinţă măsurile întreprinse de Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA), Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) pentru informarea corpului medical cu privire la unele medicamente.

Data publicării: 31.07.2014 Dimensiune pagină: 29772 bytes Link pagină: www.casmm.ro/?page=476

7. Criterii de prioritizare pentru dispozitive medicale

Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş vă prezinta criterii de prioritizare pentru dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu.

Data publicării: 21.07.2014 Dimensiune pagină: 26971 bytes Link pagină: www.casmm.ro/?page=353

8. Criterii de prioritizare pentru ingrijiri la domiciliu

Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş vă prezinta criterii de prioritizare pentru ingrijiri medicale la domiciliu.

Data publicării: 21.07.2014 Dimensiune pagină: 25976 bytes Link pagină: www.casmm.ro/?page=354

9. Fromulare pentru aprobarea medicatie la nivelul CAS Maramureș

Va prezentam modelel de formulare pentru Comisiile medicale pentru solicitarea de medicație cu aprobarea CAS Maramureș:

Data publicării: 21.07.2014 Dimensiune pagină: 24995 bytes Link pagină: www.casmm.ro/?page=496

10. Lista denumirilor comune internationale ale medicamentelor valabila din 01.07.2014 (Lista medicamentelor gratuite si compensate)

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures va prezinta Lista cu denumirile comerciale ale medicamentelor cu si fara contributie personala in asistenta medicala ambulatorie (medicamente compensate si gratuite) valabila incepand cu data de 01.07.2014.

Data publicării: 03.07.2014 Dimensiune pagină: 25998 bytes Link pagină: www.casmm.ro/?page=96

11. Punctajele acordate Laboratoarelor si Paraclinicelor de imagistica

Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş face publică modalitate de acordare a punctajelor pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice (laboratoare si radiologie-imagistica).

Data publicării: 30.06.2014 Dimensiune pagină: 25528 bytes Link pagină: www.casmm.ro/?page=335

12. Decizii de impunere si decizii de impunere din oficiu comunicate in perioada 22.05.2014-20.06.2014

În scopul recuperarii creantelor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate datorate de catre persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea contributiei se realizeaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala;

Data publicării: 23.06.2014 Dimensiune pagină: 36103 bytes Link pagină: www.casmm.ro/?page=495

13. In atentia furnizorilor de servicii medicale si medicamente

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures declanseaza procedura de contractare a serviciilor medicale pentru anul 2014.

Data publicării: 11.06.2014 Dimensiune pagină: 28467 bytes Link pagină: www.casmm.ro/?page=492

14. În atenția tuturor prescriptorilor și a farmaciilor

Prin prezenta vă informăm ca, începând cu data de 06.06.2014 intra în vigoare Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 656/359/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/ 2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi tară contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu modificările şi completările ulterioare.

Data publicării: 05.06.2014 Dimensiune pagină: 25821 bytes Link pagină: www.casmm.ro/?page=494

15. Biletul de trimitere pentru investigatii paraclinice si de internare s-au modificat

Va informam ca in Monitorul Oficial nr. 402/30.05.2014 au fost publicate Ordinele Comune MS/CNAS nr. 622/363/2014 şi 626/364/2014 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice, respectiv servicii medicale clinice/bilet de internare utilizate in sistemul de asigurari sociale de sanatate.

Data publicării: 03.06.2014 Dimensiune pagină: 25058 bytes Link pagină: www.casmm.ro/?page=493

16. Casa de Asigurari de Sanatate Maramures face public Bugetul

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures face public bugetul pe anul 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 si 2014 conform prevederilor art. 5 alin. 1 lit. e din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Data publicării: 02.06.2014 Dimensiune pagină: 28185 bytes Link pagină: www.casmm.ro/?page=146

17. Contractul-Cadru

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures va prezinta Hotararea pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, 2011-2012, 2013-2014 si Normele metodologice de aplicare.

Data publicării: 02.06.2014 Dimensiune pagină: 26625 bytes Link pagină: www.casmm.ro/?page=250

18. Perioada de valabilitate a contractelor se prelungeşte până la data de 30.06.2014

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures va informeaza ca perioada de valabilitate a contractelor se prelungeşte până la data de 30.06.2014.

Data publicării: 30.05.2014 Dimensiune pagină: 25862 bytes Link pagină: www.casmm.ro/?page=491

19. Decizii de impunere si decizii de impunere din oficiu comunicate in perioada 14.12.2013-21.05.2014

În scopul recuperarii creantelor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate datorate de catre persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea contributiei se realizeaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala;

Data publicării: 22.05.2014 Dimensiune pagină: 38522 bytes Link pagină: www.casmm.ro/?page=490

20. Lista cu produse biologice actualizata

Va prezentam linkul unde gasiti produsele biologice pentru care aveti obligatia sa notati pe prescriptia medicala atat denumirea comuna internationala cat si denumirea comerciala.

Data publicării: 22.05.2014 Dimensiune pagină: 25378 bytes Link pagină: www.casmm.ro/?page=483

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!