Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Intalnirea de lucru organizata de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Intalnirea de lucru organizata de Casa Nationala de Asigurari de SanatateAdrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 19.07.2019 4,7315 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 19.07.2019 4,2103 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=201 in 23.06.2009

INTALNIREA DE LUCRU ORGANIZATA DE CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

În perioada 11.06.2009-13.06.2009 a avut loc la CAS Constanta intalnirea de lucru organizata de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate care a avut ca scop principal informare asupra situatiei cu care se confrunta Casele Judetene de Asigurări de Sănătate.

În acest sens au fost invitati sa participe la discutii toti presedintii de case judetene de asigurări de sanatate, iar din partea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate au fost prezenti la discutii d-l Director General dr. Cristian Celea, d-na Director General Adj. Norme Contractuale ec. Liliana Lukacs, Direcţia Generala Economica reprezentata prin d-na Director General Adj, ec. Mihaela Constantin, Direcţia Juridica Aplicare Acorduri Internationale, Director jr. Liliana Mihai, Direcţia Resurse Umane prin d-na Director ec. Catalina Litiu.

Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş a fost reprezentata la discutii de D-nul Presedinte-Director General Dr. Alexandru Deac.

Tema discutiilor a fost:
sageataraportul privind problemele/dificultatiile intampinate în procesul de contractare, inclusiv cele referitoare la posibilitatiile de plată raportate la nevoia de servicii medicale la nivelul judetului, propuneri, solutii;
sageataraportul privind modalitatiile de exploatare a SIUI, stadiul actual, plan de masuri pana la sfarsitul anului 2009;
sageataproblemele identificate în aplicarea Regulamentelor comunitare;
sageatacontul de executie la data de 31.05.2009;
sageatasituatia utilizarii creditelor bugetare deschise şi utilizate la data de 31.05.2009;
sageataevolutia consumului de medicamente în perioada 01.01.2009-31.05.2009 cu explicarea, justificarea diferentelor intre luni;
sageataestimarea nivelului de cheltuieli, pe toate tipurile, pentru asigurarea minimului necesar al nevoii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale pana la sfarsitul anului 2009.

În cadrul discutiilor purtate cu reprezentantii CNAS, d-nul Presedinte-Director General al CAS Maramureş dr. Alexandru Deac a insistat asupra oportunitatii alocarii de fonduri în regim de urgenta pentru judetul Maramureş având în vedere situatia cu care ne confruntam la nivelul judetului.

Aceste solicitari au fost prezentate urmare rapoartelor intocmite de catre Conducerea CAS Maramureş, rapoarte care au la baza necesarul de fonduri ce se impune a fi acoperite în perioada imediat urmatoare, ţinând cont şi de situatia financiara actuala cu care ne confruntam la nivel naţional în acest an.

Urmare celor prezentate de catre Presedintele CAS Maramureş Dr. Alexandru Deac s-a reusit sa se obtina o suplimentare a prevederilor bugetare aferente trim. II 2009.

În data de 15.06.2009 a intrat în contul CAS Maramureş suma de 6.381 mii lei, aceasta suma fiind repartizata functie de prioritati Serviciului judetean de ambulanta Maramureş, unitatilor sanitare cu paturi, medicina de familie.

Cele mai mari fonduri au fost directionate catre Serviciul Judetean de Ambulanta fiind furnizor unic Maramureş, respectiv Spitalul Judetean ce Urgenta "Dr. Conastantin Opris" Baia Mare ţinând cont ca acesta este cel mai mare şi important furnizor de servicii medicale din judet şi putem sa ne raportam chiar la zona de Nord-Vest a tarii deoarece sunt asigurati din alte judete care se adreseaza pentru servicii medicale acestei unitati.

Sumele au fost repartizate în cursul zilei de luni 15.06.2009 după cum urmeaza:
sageataUnitati sanitare cu paturi - 4.566 mii lei;
sageataServiciul Judetean de Ambulanta Maramureş - 793 mii lei;
sageataAsistenta medical primara - 1.022 mii lei.

Dat fiind cuantumul sumelor alocate unitatilor sanitare cu paturi şi Serviciului Judetean de Ambulanta Maramureş, CAS Maramureş face precizarea ca aceste fonduri vor putea sa acopere în perioada care urmeaza fara probleme cheltuielile de personal şi o parte din cheltuielile materiale.

Cu toate eforturile depuse pentru segmentul de medicina primara suma care s-a obtinut nu acopera decât decontarea capitatiei pentru luna mai urmând ca serviciile efectuate în aceasta luna sa fie decontate ulterior.

Conducerea CAS Maramureş face un apel la intelegere din partea medicilor de familie dat fiind faptul ca a existat intodeauna o relatie de colaborare şi intelegere sa ne sprijine deoarece aceasta situatie îşi va gasi rezolvarea în perioada imediat urmatoare, demersurile în acest sens au fost intreprinse şi avem semnale pozitive ca aceste sume se vor primi în curand, fiind o situatie de moment.


Presedinte-Director General,
Dr. Alexandru DEAC

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!