Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Ordin MEF Nr. 1645 din 17 octombrie 2007

Ordin MEF Nr. 1645 din 17 octombrie 2007Adrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 19.07.2019 4,7315 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 19.07.2019 4,2103 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=16 in 13.11.2007

ORDIN MEF NR. 1645 DIN 17 OCTOMBRIE 2007

pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand contribuţie de asigurări sociale de sanatate, platite în plus fata de obligaţia fiscală sau din eroare, precum şi a garantiilor constituite pentru inlesnirile la plata acordate în baza prevederilor legale în materie, ramase neutilizate la sfarsitul anului bugetar 2003 în contul de disponibil al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi virate în contul 87.98 "Excedent al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate"
Emitent: Ministerul Economiei şi Finantelor
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 721 din 25 octombrie 2007

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi functionarea Ministerului Economiei şi Finantelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 117 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei şi finantelor emite urmatorul ordin:

ART. 1
(1) Se aproba Procedura de restituire a sumelor reprezentand contribuţie de asigurări sociale de sanatate, platite în plus fata de obligaţia fiscală sau din eroare, precum şi a garantiilor constituite pentru inlesnirile la plata acordate în baza prevederilor legale în materie, ramase neutilizate la sfarsitul anului bugetar 2003 în contul de disponibil al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi virate în contul 87.98 "Excedent al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate", prevazuta în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Pentru aplicarea procedurii prevazute la alin. (1) urmeaza a fi utilizat formularul "Dispozitie de restituire a unor sume reprezentand contribuţie de asigurări sociale de sanatate datorata de angajator, precum şi a garantiilor constituite pentru inlesnirile la plata acordate în baza prevederilor legale în materie", al carui model este prevazut în anexa la procedura.
ART. 2
Direcţia generala de reglementare a colectarii creanţelor bugetare, Direcţia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generala de administrare a marilor contribuabili, Direcţia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, directiile generale ale finantelor publice judetene, administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii şi administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi Direcţia generala trezorerie şi contabilitate publica vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul economiei şi finantelor,
Varujan Vosganian


ANEXA 1PROCEDURA
de restituire a sumelor reprezentand contribuţie de asigurări sociale de sanatate, platite în plus fata de obligaţia fiscală sau din eroare, precum şi a garantiilor constituite pentru inlesnirile la plata acordate în baza prevederilor legale în materie, ramase neutilizate la sfarsitul anului bugetar 2003 în contul de disponibil al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi virate în contul 87.98 "Excedent al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate"I. Obiectul procedurii

Obiectul prezentei proceduri este constituit de sumele reprezentand contribuţie de asigurări sociale de sanatate, platite în plus fata de obligaţia fiscală sau din eroare, precum şi garantiile constituite pentru inlesnirile la plata acordate în baza prevederilor legale în materie, ramase neutilizate la sfarsitul anului bugetar 2003 în contul de disponibil al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi virate în contul 87.98 "Excedent al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate".

II. Prevederi referitoare la restituirea contribuţiilor de asigurări sociale de sanatate, platite în plus fata de obligaţia fiscală sau din eroare

1. Sumele reprezentand contributii de asigurări sociale de sanatate platite pana la sfarsitul anului bugetar 2003 se restituie la cerere, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, persoanelor juridice ori persoanelor fizice asimilate angajatorilor care au efectuat plăţile în cauza, denumite în continuare solicitanti.
2. Pentru restituirea sumelor în cauza, solicitantii vor depune la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cerere pentru certificarea dreptului la restituire. Solicitantii vor anexa la cerere copiile documentelor care probeaza plata sumelor.
3. Cererile depuse la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate vor fi verificate sub aspectul realitatii şi exactitatii celor solicitate, al incadrarii în termenul legal de prescripţie a dreptului de a cere compensarea sau restituirea sumelor.
4. Dupa efectuarea verificarilor, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va emite o dispozitie de restituire a unor sume reprezentand contribuţie de asigurări sociale de sanatate datorata de angajator, precum şi a garantiilor constituite pentru inlesnirile la plata acordate în baza prevederilor legale în materie, al carei model este prevazut în anexa la prezenta procedura.
5. Prin dispozitia de restituire aprobata de catre conducatorul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aceasta va confirma sumele platite în plus fata de obligaţia fiscală şi natura lor, precum şi faptul ca acestea nu au facut obiectul unor operatiuni de compensare ori restituire. Dupa aprobare, dispozitia de restituire se comunica solicitantului.
6. În cazul în care dispozitia de restituire a fost aprobata, iar dreptul la restituire a fost confirmat, solicitantul va formula şi va depune cerere de restituire a sumelor în cauza la organul fiscal în a carui administrare se afla, potrivit prevederilor legale, denumit în continuare organ fiscal competent.
7. La cererea de restituire va fi anexata, în original, decizia de restituire aprobata, document în baza caruia este solicitata restituirea la organul fiscal competent.
8. Cererea de restituire depusa şi inregistrata la organul fiscal competent va fi solutionata în termen de 45 de zile de la data inregistrarii, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal.
9. Dupa primirea cererii de restituire şi a dispozitiei de restituire, organul fiscal competent va efectua verificarea acestora şi a datelor din evidenta analitica pe platitori - persoane juridice.
10. În cazul în care după primirea şi verificarea documentelor prevazute la pct. 9, precum şi a datelor din evidenta analitica pe platitori - persoane juridice organul fiscal competent constata existenta unor obligaţii fiscale restante ale solicitantului, sumele solicitate se vor restitui numai după efectuarea compensarii acestor obligaţii bugetare restante, intocmind în acest sens Nota privind compensarea obligaţiilor fiscale - M.F.P. - A.N.A.F. cod 14.13.41.99.
11. În cazul în care suma de restituit este mai mare decât suma reprezentand obligaţiile fiscale restante ale contribuabilului - persoana juridica, organul fiscal competent va efectua compensarea pana la concurenta acestor obligaţii fiscale, iar diferenta rezultata o va restitui acestuia, intocmind în acest sens, în 3 exemplare, decizia de restituire prevazuta de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004. În baza deciziei de restituire aprobate, organul fiscal competent va intocmi, în 3 exemplare, Nota privind restituirea/rambursarea unor sume - M.F.P. - A.N.A.F. cod 14.13.41.99/a.
12. Compensarea sumelor solicitate la restituire va fi facuta mai intai cu obligaţiile bugetare restante datorate aceluiasi buget, iar în situatia în care nu exista asemenea obligaţii, respectiv în situatia în care după compensarea acestora raman sume de restituit, cu obligaţiile bugetare restante datorate celorlalte bugete, în mod proportional.
13. O copie a cererii de restituire impreuna cu copia dispozitiei de restituire emise de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate vor fi anexate la cele 3 exemplare ale notei de compensare si/sau ale notei de restituire, după caz, fiind transmise unitatii Trezoreriei Statului care deserveste organul fiscal competent, în scopul efectuarii operatiunii de compensare si/sau de restituire.
14. Restituirea se va efectua din contul de venituri al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate la care se incadreaza suma care face obiectul restituirii, cont de venituri stabilit potrivit clasificatiei bugetare în vigoare, pe codul de inregistrare fiscală al solicitantului.
15. Restituirea se efectueaza în numerar sau în contul bancar indicat de solicitant, prin cererea sa de restituire.
16. Dupa efectuarea compensarii si/sau a restituirii, după caz, unitatea Trezoreriei Statului pastreaza un exemplar al notei de compensare si/sau al notei de restituire şi le transmite pe celelalte doua organului fiscal competent, în termen de 3 zile de la efectuarea operatiunilor, în vederea inregistrarii în evidenta analitica pe platitori a acestora.
17. Ulterior, organul fiscal competent va transmite, în termen de 7 zile de la primirea documentelor în cauza, un exemplar al notei de compensare si/sau al notei de restituire solicitantului şi va informa, printr-o adresa, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu privire la efectuarea operatiunilor de compensare/restituire.

III. Prevederi referitoare la restituirea garantiilor constituite pentru inlesnirile la plata acordate în baza prevederilor legale în materie, ramase neutilizate la sfarsitul anului bugetar 2003 în contul de disponibil al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi virate în contul 87.98 "Excedent al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate"

Restituirea sumelor reprezentand garantii constituite pentru inlesnirile la plata acordate în baza prevederilor legale în materie, ramase neutilizate la sfarsitul anului bugetar 2003 şi virate în mod eronat în contul 87.98 "Excedent al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate", se efectueaza de catre Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, la cererea solicitantilor în drept, din acelasi cont deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.

ANEXA 1
la proceduraDenumirea instituţiei publice
.................................................
Str.................................. nr.......
Localitatea....................., sectorul.....

DISPOZITIE DE RESTITUIRE
a unor sume reprezentand contribuţie de asigurări sociale de sanatate datorata de angajator, precum şi a garantiilor constituite pentru inlesnirile la plata acordate în baza prevederilor legale în materie
Nr................/data..................Catre:
Solicitant...............................................................,
(denumirea contribuabilului)
cu domiciliul fiscal în localitatea.........................................., str..................... nr......., bl.........., sc..........

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!