Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Ordin MS Nr. 386 din 7 aprilie 2004

Ordin MS Nr. 386 din 7 aprilie 2004Adrian Mararas

Avem 1416 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 23.08.2019 4,7216 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 23.08.2019 4,2706 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=15 in 07.04.2004

ORDIN MS NR. 386 DIN 7 APRILIE 2004

privind aprobarea Normelor de aplicare a Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
Emitent: Ministerul Sănătaţii Publice
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. din 356 din 22 aprilie 2004

Având în vedere prevederile art. 38 alin. (3) din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003,
vazand Referatul de aprobare al Directiei generale asistenta medicala nr. OB 3.992/2004,
in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi functionarea Ministerului Sănătaţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Respectarea prevederilor prezentului ordin este obligatorie pentru toti furnizorii de servicii de sanatate din Romania.
ART. 3
Direcţia generala asistenta medicala, celelalte directii din Ministerul Sănătaţii, directiile de sanatate publica judetene şi a municipiului Bucuresti, ministerele şi institutiile cu retea sanitara proprie, precum şi unitatile sanitare de orice fel vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sănătăţii,
Ovidiu Brinzan

ANEXA 1NORME
de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003ART. 1
Unitatile sanitare de orice fel, denumite în continuare unitati, care acorda ingrijiri de sanatate sau ingrijiri terminale şi în care sunt efectuate interventii medicale, au obligaţia de a furniza pacientilor informatii referitoare la:
a) serviciile medicale disponibile şi modul de acces la acestea;
b) identitatea şi statutul profesional al furnizorilor de servicii de sanatate;
c) regulile şi obiceiurile pe care trebuie sa le respecte pe durata internarii în unitati cu paturi;
d) starea propriei sanatati;
e) interventiile medicale propuse;
f) riscurile potentiale ale fiecarei proceduri care urmeaza a fi aplicata;
g) alternativele existente la procedurile propuse;
h) date disponibile rezultate din cercetari stiintifice şi activitati de inovare tehnologica;
i) consecintele neefectuarii tratamentului şi ale nerespectarii recomandarilor medicale;
j) diagnosticul stabilit şi prognosticul afectiunilor diagnosticate.
ART. 2
(1) Unitatile trebuie sa asigure accesul egal al pacientilor la ingrijiri medicale, fara discriminare pe baza de rasa, sex, varsta, apartenenta etnica, origine nationala, religie, optiune politica sau antipatie personala.
(2) Fiecare unitate trebuie sa cuprinda în regulamentul propriu de organizare şi functionare prevederi referitoare la obligaţia personalului angajat privind dreptul pacientilor la respect ca persoane umane.
ART. 3
Unitatile trebuie sa utilizeze toate mijloacele şi resursele disponibile pentru asigurarea unui inalt nivel calitativ al ingrijirilor medicale.
ART. 4
În situatia în care interventiile medicale sunt refuzate de catre pacienti care îşi asuma în scris raspunderea pentru decizia lor, acestora trebuie sa li se explice consecintele refuzului sau opririi actelor medicale.
ART. 5
În situatia în care este necesara efectuarea unei interventii medicale unui pacient care nu îşi poate exprima vointa, personalul medical poate deduce acordul acestuia dintr-o exprimare anterioara a vointei, daca aceasta este cunoscuta.
ART. 6
(1) În situatia în care, pentru efectuarea unei interventii medicale, se solicita consimtamantul reprezentantului legal al pacientului, acesta trebuie sa fie implicat în adoptarea deciziei, în limitele capacitatii sale de intelegere.
(2) În situatia în care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa îşi dea consimtamantul, unitatile au obligaţia efectuarii în cel mai scurt timp posibil a demersurilor pentru constituirea comisiei de arbitraj de specialitate, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.
ART. 7
(1) Fotografierea sau filmarea pacientilor în unitati, în cazurile în care imaginile sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului şi a tratamentului sau pentru evitarea suspectarii unei culpe medicale, se efectueaza fara consimtamantul acestora.
(2) În toate situatiile care nu sunt prevazute la alin. (1) unitatile sunt obligate sa asigure obtinerea consimtamantului pacientului.
ART. 8
Participarea la activitati de cercetare stiintifica medicala a persoanelor care nu sunt capabile sa-si exprime vointa poate fi realizata numai după obtinerea consimtamantului reprezentantilor legali şi numai în situatia în care cercetarea respectiva este efectuata şi în interesul pacientilor.
ART. 9
Unitatile trebuie sa asigure accesul neingradit al pacientilor la datele medicale personale.
ART. 10
(1) În situatiile în care se solicita informatii cu caracter confidential, unitatile au obligaţia sa asigure respectarea cadrului legal privind furnizarea acestora.
(2) În situatiile în care datele referitoare la viata privata, familiala a pacientului influenteaza pozitiv stabilirea diagnosticului, tratamentul sau ingrijirile acordate, unitatile le pot utiliza, dar numai cu consimtamantul acestora, fiind considerate exceptii cazurile în care pacientii reprezinta pericole pentru ei insisi sau pentru sanatatea publica.
ART. 11
În situatiile în care sarcina reprezinta un factor de risc major şi imediat pentru sanatatea femeii gravide, se acorda prioritate salvarii vietii mamei.
ART. 12
În asigurarea serviciilor din domeniul sănătăţii reproducerii, unitatile trebuie sa asigure conditiile necesare alegerii de catre pacienti a celor mai sigure metode din punct de vedere al eficientei şi lipsei de riscuri.
ART. 13
(1) Unitatile au obligaţia de a asigura efectuarea de interventii medicale asupra pacientului numai daca dispun de dotarile necesare şi de personal acreditat.
(2) Interventiile medicale asupra pacientului pot fi efectuate în absenta conditiilor prevazute la alin. (1) numai în cazuri de urgenta aparute în situatii extreme.
ART. 14
Unitatile pot asigura, la cererea pacientului sau a familiei acestuia, cadrul adecvat în care acesta poate beneficia de sprijinul familiei şi al prietenilor, de suport spiritual şi material pe tot parcursul ingrijirilor medicale.
ART. 15
(1) La cererea pacientilor internati, unitatile cu paturi trebuie sa asigure conditiile necesare pentru obtinerea de catre acestia a altor opinii medicale, precum şi pentru acordarea de servicii medicale de catre medici acreditati din afara unitatii.
(2) Plata serviciilor medicale acordate pacientilor internati de catre medicii prevazuti la alin. (1) se efectueaza în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.
ART. 16
În scopul asigurării continuitatii ingrijirilor acordate pacientilor, precum şi a serviciilor comunitare necesare după externare, unitatile stabilesc parteneriate cu alte unitati medicale publice şi nepublice, spitalicesti şi ambulatorii, care dispun de medici, cadre medii sanitare şi de alt personal calificat.

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!