Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Ordin MSP/CNAS Nr. 1745/780 din 20 octombrie 2008 - Protocoale terapeutice privind prescrierea medicamentelor

Ordin MSP/CNAS Nr. 1745/780 din 20 octombrie 2008 - Protocoale terapeutice privind prescrierea medicamentelorAdrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 17.07.2019 4,7345 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 17.07.2019 4,2201 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=143 in 29.10.2008

ORDIN MSP/CNAS NR. 1745/780 DIN 20 OCTOMBRIE 2008 - PROTOCOALE TERAPEUTICE PRIVIND PRESCRIEREA MEDICAMENTELOR

privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute în Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contribuţie personala, pe baza de prescripţie medicala, în sistemul de asigurări sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008
Emitent: Ministerul Sănătaţii Publice
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 712 din 20 octombrie 2008

Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii şi managementul calitatii în sanatate nr. E.N. 10.924 din 19 octombrie 2008 şi al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG 2.641 din 16 octombrie 2008,
avand în vedere prevederile:
sageataart. 406 alin. (1) lit. g) şi art. 243 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataart. 4 din Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contribuţie personala, pe baza de prescripţie medicala, în sistemul de asigurări sociale de sanatate,
in temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi functionarea Ministerului Sănătaţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit urmatorul ordin:

ART. I
La articolul 3 din Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute în Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contribuţie personala, pe baza de prescripţie medicala, în sistemul de asigurări sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 531 din 15 iulie 2008, alineatul (3) se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
"(3) În termen de 120 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentului ordin, medicii care sunt în relatie contractuala cu casele de asigurări de sanatate au obligaţia de a proceda la evaluarea bolnavilor pe care ii au în evidenta, în vederea adaptarii schemelor terapeutice în conformitate cu prevederile prezentului ordin."
ART. II
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Presedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Vasile Ciurchea

Ordin MSP/CNAS Nr. 1745/780 din 20 octombrie 2008 - Protocoale terapeutice privind prescrierea medicamentelorAdrian Madaras

© 2001-2019 Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş, toate drepturile rezervate. 
eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!