Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Catre toti contribuabilii la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate

Catre toti contribuabilii la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatateAdrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 17.07.2019 4,7345 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 17.07.2019 4,2201 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=141 in 03.10.2008

CATRE TOTI CONTRIBUABILII LA FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE

În atentia contribuabililor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sanatate (FNUASS) persoane fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de catre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală:

Categorii de contribuabili:
    sageatapersoane care exercita profesii libere;
    sageatapersoane autorizate sa desfasoare activitati independente;
    sageatapersoane care realizează venituri din agricultura şi silvicultura (fara a avea calitatea de angajatori);
    sageatapersoane care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor, din dividende şi dobanzi, precum şi din drepturi de proprietate intelectuala (daca nu realizează venituri de natura celor prevazute la lit. a) - e), alin. 2^1 şi art. 213 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 95/2006).

Referitor la obligaţia depunerii de:
1. declaratii privind obligaţiile de plată la FNUASS;
2. liste nominale cu privire la persoanele asigurate.

În temeiul:
    sageataart. 215 alin.3 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    sageataart. 32 şi 33 din Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la FNUASS, aprobate în Anexa nr. 1 la Ordinul Presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş reaminteste contribuabililor mai sus mentionati ca au urmatoarele obligaţii:
    sageatasa vireze contributiile pentru asigurări sociale de sanatate (inclusiv contributia angajatorului, daca este cazul);
    sageatasa depuna declaraţiile privind contributia la FNUASS şi listele nominale (inclusiv salariati, daca este cazul) la casele de asigurări de sanatate alese în mod liber de catre asigurati.


În acest sens, rugam persoanele care au obligaţia depunerii declaraţiilor mai sus mentionate şi care au omis acest fapt, sa depuna aceste documente aferente termenului de prescripţie a dreptului de stabilire a obligaţiilor fiscale, prevazut de art. 91 alin.1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv perioada 1 ianuarie 2003 - prezent.

Reamintim contribuabililor ca potrivit art. 305 lit. a^1) şi b) din Legea nr. 95/2006, nedepunerea declaraţiilor privind obligaţiile la FNUASS şi a listelor nominale cu persoanele asigurate, precum şi nevirarea contribuţiei la fond de catre persoanele fizice angajatoare constituie contraventie. În aceste cazuri cuantumul amenzilor aplicate poate ajunge la 50.000 lei.

În situatia nedepunerii declaraţiilor privind obligaţiile la FNUASS, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. 4 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, vom proceda la stabilirea din oficiu a obligaţiei de plată datorate FNUASS prin estimarea bazei de impunere, raportat la baza de date transmisa prin protocol de catre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin emiterea unor decizii de impunere din oficiu.

Totodata, potrivit competentelor ce ne revin conform art. 216 din Legea nr. 95/2006 şi a art. 36 din Normele metodologice aprobate în Anexa nr. 1 la Ordinul Presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007, cu modificările şi completările ulterioare, CAS Maramureş va proceda la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite bugetului fondului şi a majorarilor de intarziere datorate de persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea se realizează de catre ANAF, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscală.

Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati site-ul www.casmm.ro.


Presedinte-Director General,
Ec. Ing. Marinel Costantin Zoicaş

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!