Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Care sunt termenele de plata a contributiilor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate?

Care sunt termenele de plata a contributiilor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate?Adrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 17.07.2019 4,7345 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 17.07.2019 4,2201 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=138 in 24.09.2008

CARE SUNT TERMENELE DE PLATA A CONTRIBUTIILOR LA FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE?

În atentia persoanelor fizice care exercita profesii libere, sunt autorizate sa desfasoare activitati independente, realizează venituri din agricultura şi silvicultura precum şi celor care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din dividende şi dobanzi, venituri din drepturi de proprietate intelectuala sau alte tipuri de venituri supuse impozitului pe venit.

Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş, în temeiul art. 215 alin. 3 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Ordinului CNAS nr. 617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sanatate,

Va aduce la cunostinta obligaţivitatea depunerii declaraţiilor privind obligaţiile de constituire şi plată la F.N.U.A.S.S. datorate de alte persoane decât cele care desfasoara activitate în baza unui contract individual de munca, conform anexei nr. 5 la Ordinul CNAS nr. 617/2007 sau consultand programul informatic pe care puteti sa-l accesati pe internet dand un click aici.

Persoanele care realizează venituri impozabile din activitati independente vireaza trimestrial contributia calculata la venitul estimat, pana la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru. În situatia în care venitul este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara şi acesta este singurul venit asupra caruia se calculeaza contributia, atunci calculul se efectueaza la nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara pe luna.

La finele anului diferentele ramase de achitat, calculate în raport cu decizia de impunere anuala definitiva, se platesc în termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza şi nu se datoreaza majorari de intarziere. Dupa expirarea celor 60 de zile, pentru sumele datorate şi ramase neachitate, se percep majorări de întârziere conform procedurii instituite prin Codul de procedură fiscală.

În cazul perosanelor fizice neautorizate, reaminitim ca acestea au obligaţivitatea platii contirbutiei la fondul FUNAS lunar, pana cel mai tarziu în data de 25 a lunii urmatoare pentru contributia lunii curente.


Presedinte-Director General,
Ec. Ing. Marinel Costantin Zoicaş

Care sunt termenele de plata a contributiilor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate?Adrian Madaras

© 2001-2019 Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş, toate drepturile rezervate. 
eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!