Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Norme metodologice de utilizare a Formularelor E - Ordin CNAS Nr. 592 din 26 august 2008

Norme metodologice de utilizare a Formularelor E - Ordin CNAS Nr. 592 din 26 august 2008Adrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 17.07.2019 4,7345 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 17.07.2019 4,2201 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=137 in 11.09.2008

NORME METODOLOGICE DE UTILIZARE A FORMULARELOR E - ORDIN CNAS NR. 592 DIN 26 AUGUST 2008

pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate din Romania a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala în raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti şi cu familiile acestora care se deplaseaza în cadrul Comunitatii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71
Emitent: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 648 din 11 septembrie 2008

Având în vedere prevederile Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala în raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti şi cu familiile acestora care se deplaseaza în cadrul Comunitatii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Referatul de aprobare al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG/2.159 din 4 august 2008,
in temeiul dispozitiilor art. 236, art. 266 alin. (2), art. 270 alin. (1) lit. s), art. 271 lit. k) şi ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) pct. 19 şi 40, art. 17 alin. (5) şi ale art. 18 pct. 9 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Normele metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate din Romania a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala în raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti şi cu familiile acestora care se deplaseaza în cadrul Comunitatii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Directiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Vasile Ciurchea


sageataOrdinului CNAS Nr. 592 din 26 august 2008 integral (713 KB) Fisier PDFDaca nu vizualizati fisierele Download Adobe AcrobatReader PDF atasate atunci click aici pentru Download Adobe Reader

Norme metodologice de utilizare a Formularelor E - Ordin CNAS Nr. 592 din 26 august 2008Adrian Madaras

© 2001-2019 Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş, toate drepturile rezervate. 
eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!